دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

اقتصاد ایران اسیر ورشکستگی و عقب ماندگی

صدا ۰۶:۳۶

علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران گفته است که به دلیل دست کاری های مکرر در پایه ها و معیارهای آماری خود او نمی داند که در حال حاضر چند نفر بیکار در کشور وجود دارد. در واقع، با همین سخن علی ربیعی اعتراف کرده است که نه او و نه هیچیک از دیگر مدیران اقتصادی کشور تصویری روشن از وضعیت وخیم اقتصادی ایران در دست ندارند.

تبلیغ بازرگانی

در واپسین روزهای دولت دهم، مرکز آمار ایران ادعا کرده بود که شمار بیکاران کشور به حدود 3 میلیون نفر افزایش یافته و نرخ بیکاری نیز 12.2 درصد نیروی فعال جامعه را تشکیل می دهد. با این حال، همان زمان فعالان بازار کار شمار بیکاران کشور را حداقل 5 میلیون نفر برآورد کردند و در عین حال گزارش مرکز آمار ایران را در مورد تعداد بیکاران غیرواقعی و غیرقابل استناد توصیف نمودند. آنان نیز همانند وزیر کار می گویند که دستکاری در معیارهای تعریف کار به دو دولت محمود احمدی نژاد امکان داد که شمار بیکاران کشور را بسیار پایین تر از آنچه در واقعیت هست نشان بدهد.
دولت محمود احمدی نژاد با استناد به آنچه "معیار سازمان جهانی کار" نامید مدعی شد : هر کس که در هفتۀ مرجع، یعنی در هفتۀ آمارگیری، تنها یک ساعت کار کرده باشد و حتا در ازای آن دستمزدی نیز دریافت نکرده باشد، شاغل به شمار می رود. به این ترتیب، محمود احمدی نژاد توانست با این اقدام سربازان، دانش آموزان، دانشجویان و زنان خانه دار را شاغل حساب کند. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی و بازار کار در ایران می گویند که با چنین معیارهایی هرگز نمی توان به شمار دقیق بیکاران و وضعیت کسب و کار پی برد و در نتیجه برنامه ای واقعی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تدوین کرد.
اندکی بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی جدید، هشدار داد که در دورنمای یکی دو سال آینده کشور با سونامی هشت و نیم میلیون بیکار روبرو خواهد شد. خود رییس جمهوری جدید نیز در توصیف وضعیت وخیم اقتصادی کشور به تازگی اعلام کرد که از منابع بودجۀ 210 هزار میلیارد تومانی امسال حداقل 80 هزار میلیارد تومان آن قابل وصول نیست و کل بودجه سال 92 نوعی عددسازی به شمار می رود.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان در ایران، با استناد به همین داده ها گفته است که اکنون بحران بیکاری و اشتغال زندگی میلیون ها مستمری بگیر صندوق های بازنشستگی را به خطر انداخته است، آنهم به این دلیل ساده که نرخ بالای بیکاری و نرخ بسیار نازل اشتغال بر وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی کشور اثری مخرب گذارده اند.
به بیان دیگر، ایران با وضعیت افزایش مستمر شمار بازنشستگان و کاهش پیوستۀ تعداد شاغلان روبرو است. برای نمونه، در سال 1365 - در بحبوحۀ وضعیت جنگی - در مقابل یک میلیون و هفده هزار شاغل فقط 157 هزار بازنشسته و مستمری بگیر وجود داشت. این رقم در سال 1390 به کل دگرگون شد به طوری که در مقابل یک میلیون و 50 هزار شاغلی که به صندوق بازنشستگی کشور سهم بازنشستگی پرداخت کرده اند، یک میلیون و صد هزار نفر از این صندوق مستمری دریافت نموده اند. به بیان دیگر، وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور هفت برابر بدتر از گذشته شده، در حالی که آمار و گزارش روشنی از وضعیت این صندوق ها در حال حاضر در دست نیست.
در این بین، وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد چنان رو به وخامت نهاده که اکنون از پرداخت حقوق بازنشستگان خود عاجز است. وضعیت صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت هواپیمایی ایران (هما) به جایی رسیده که در ازای سه هزار نفر پرداخت کنندۀ سهم بازنشستگی به این صندوق ده هزار بازنشسته از این صندوق مستمری دریافت می کنند. خود صندوق تأمین اجتماعی که بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور به شمار می رود، ناگزیر بوده برای پرداخت حقوق بازنشستگی ماه های اخیر دست به استقراض زده و یا اموال خود را به فروش برساند.
در واقع، ورودی صندوق های بازنشستگی کشور اکنون آنقدر ناچیز است که حتا قدرت پرداخت حقوق مستمری بگیران کشور را ندارد، چه برسد به اینکه بتوان برای کسب درآمد موجودی این صندوق ها را صرف سرمایه گذاری کرد. به گفتۀ حسین عبده تبریزی، اگر وضعیت صندوق های بازنشستگی به همین صورت ادامه یابد به زودی پنجاه درصد بودجۀ سنواتی کشور تنها باید صرف پرداخت مستمری بازنشستگان شود. واضح است که حتا چنین "راه حلی" عملی نیست، به ویژه اینکه میزان بدهی خود دولت به سازمان تأمین اجتماعی به 50 هزار میلیارد تومان بالغ می شود و تنها بودجۀ سال جاری با کسری معادل حداقل 80 هزار میلیارد تومان روبرو است.
این نشانه ها نه فقط گویای اقتصادی ورشکسته، بلکه بیانگر اقتصادی بس عقب مانده است : بر اساس گزارش مجمع اقتصادی جهان نرخ افزایش سالانۀ تورم در ایران در میان 148 کشور جهان بدترین رتبه، یعنی رتبۀ 148 بوده است. بر اساس همین گزارش در میان 148 کشور جهان سهم زنان ایران از بازار کار رتبۀ 147 بوده و شاخص های مرگ و میر نوزادان و امید به زندگی در ایران از متوسط جهانی پایین تر بوده و به ترتیب رتبه های 93 و 87 را اشغال کرده اند. کیفیت نظام آموزشی ایران بسیار نازل است و تا رتبۀ 103 سقوط کرده و آمار دسترسی به اینترنت در مدارس با رتبۀ 126 تنها شایستۀ کشوری جنگ زده است. با این حال، وضعیت کادر آموزشی ایران از این نیز بدتر است و در این زمینه ایران در میان 148 کشور جهان رتبۀ 141 را داراست. در زمینۀ خدمات مالی، ایران رتبۀ 137 را دارد و در زمینۀ دسترسی به وام بدترین رتبۀ جهان یعنی رتبۀ 148 را داراست.
ضربۀ بزرگ دیگری که حکومت ایران به یکی از بنیادی ترین زیرساخت های اقتصادی ایران طی سال های اخیر وارد آورده تشدید فیلترینگ یا سیاست سانسور اینترنت است که با اتکا به آن جهش نوین فنی و توسعه اقتصادی در جهان میسر شده است. این اقدام در کنار دیگر اقدام ها و آشوبی که رهبران و مدیران جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران به وجود آورده اند این کشور را دچار نه فقط ورشکستگی اقتصادی، بلکه گرفتار عقب ماندگی ای ساخته اند که خروج از آن در شرایط حاضر و حتا در میان مدت عملی به نظر نمی رسد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید