نتایج اقتصادی همه‌پرسی "سویس"، در باره محدودیت‌های تازه در زمینه مهاجرت

صدا ۰۷:۱۳
DR

روز یکشنبه گذشته مردم سویس، یکبار دیگر شگفتی آفریدند و در یک همه پرسی عمومی تصمیم گرفتند تا محدودیت‌های تازه‌ای بر سر راه مهاجرت، اقامت و یا اشتغال خارجیان در خاک سویس ایجاد کنند. با توجه به آنکه اکثریت مهاجرین کشور سویس را اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل میدهند، تصمیم مردم سویس میتواند نتایج اقتصادی و سیاسی عمده‌ای را برای سویس و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد نماید.

تبلیغ بازرگانی

هرچند، ارزیابی پیامدهای سیاسی و اقتصادی این تصمیم در شرایط کنونی مشکل به نظر میرسد، اما در این مجله رادیویی دنیای اقتصاد تلاش خواهیم کرد تا نتایج محتمل اقتصادی این تصمیم را برای اقتصاد سویس و کشورهای اتحادیه اروپا بررسی نمائیم.

برای آنکه زمینه های سیاسی و اقتصادی تصمیم اخیر مردم سویس مبنی بر محدود ساختن مهاجرت اتباع خارجی در این کشور را که در همه پرسی روز یکشنبه گذشته تبلور یافته بهتر درک نمائیم، ضرورت دارد تا نگاهی گذرا بر تحولات جمعیتی و پدیده مهاجرت در این کشور طی 12 سال گذشته بیاندازیم.

جمعیت سویس اخیراً از مرز 8 میلیون نفر گذر کرده است. در ماه ژانویه سال 2013 سرشماری های رسمی نشان داده‌اند که نزدیک به 1.9میلیون خارجی در فدراسیون‌های مختلف کنفدراسیون سویس اقامت داشته اند. مهاجرین خارجی بیش از 23.2 در صد جمعیت کل سویس هستند. مهاجرت خارجیان به سویس در سال‌های اخیر روندی شتابان داشته است.

هر ساله تقریباً 80 هزار خارجی برای اشتغال و اقامت در خاک سویس مستقر میشوند. این در حالی است که در سال 2002 میلادی و به هنگام اجرایی شدن توافق سویس با اتحادیه اروپا در باره تردد آزاد اتباع اروپایی و سویس در خاک یکدیگر، هر ساله فقط 8 هزار خارجی برای اقامت و کار به کشور سویس مهاجرت میکردند.

کشورهای ایتالیا، آلمان، پرتغال، فرانسه، چهار کشوری هستند که بیشترین تعداد مهاجر را در سویس دارند. کشورهای کوزوو، صربستان، اسپانیا، ترکیه، مقدونیه و بریتانیا از نظر تعداد مهاجرین در سویس به ترتیب در مراتب پنجم تا دهم قرار می گیرند.

تابلوی زیر تعداد مهاجرین ده ملیت مختف را که بیشترین تعداد مهاجر را در خاک سویس دارند نشان میدهد.
 

 

تابلو1- ملیت‌هایی که در سال 2013 بیشترین تعداد مهاجر را در سویس داشته‌اند.
 

نام کشور مبداء مهاجرت  تعداد مهاجرین
ایتالیا 299 هزار
آلمان 291 هزار
پرتغال 250 هزار
فرانسه 107 هزار
کوزوو 90 هزار
صربستان 84 هزار
اسپانیا 74 هزار
ترکیه 69 هزار
مقدونیه 62 هزار
بریتانیا 40 هزار

همانطور که گفته شد، جمعیت مهاجر سویس درابتدای سال 2013 میلادی در حدود 1.9 میلیون نفربالغ میگردد. این در حالی است که تعداد کل مهاجرین در این کشور در سال 2000 کمتر از 1.4 میلیون نفر و در سال 1970 کمتر از 900 هزار نفر بوده است.

در میان مهاجرین به سویس 1.2 میلیون نفر مهاجراروپایی قرار دارند.در میان آنان بیش از 260 هزاراتباع کشورهای اروپایی همسایه سویس مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا قرار دارند که در مناطق مرزی کشورهای خود زندگی می کنند ولی در خاک سویس اشتغال دارند. فرانسویان با بیش از 145هزار کارکنان مرزنشین مشغول در سویس بیشترین تعداد را در بین کشورهای همسایه سویس دارند.

نباید فراموش کرد که اتباع سویس نیز به نوبه خود از پیمان تردد آزاد اتباع بین سویس و اتحادیه اروپا بهره مند میگردند و هم اکنون بیش از 400 هزار سویسی بر مبنای این توافق نامه در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا به کار اشتغال دارند.

متن پیشنهادی به مردم سویس برای همه پرسی روز یکشنبه در بار محدود کردن مهاجرت و اشتغال خارجیان در این کشور از سوی حزب محافظه کار و راست افراطی سویس به نام "اتحاد دمکراتیک راست میانه" ارائه شده بود.

متن پیشنهادی که اکثریت بیش از 50.3 در صد سویسی ها بدان رأی دادند، محدودیت های زیادی را برای اشتغال واقامت خارجیان در سویس ایجاد می کند. این متن، کلیه مهاجران خارجی، متقاضیان پناهندگی و کارکنان مناطق مرزی کشورهای همسایه سویس را شامل می گردد.

پس از تأیید این متن ضد مهاجرت به وسیله اکثریت مردم سویس، "کریستف بلوخر"- یکی از رهبران ملی این حزب راست افراطی که بر اساس سنت‌های سویس به عنوان "حزب مردم سویس" شناخته میشود، از این رأی مردمی استقبال کرده و آن را به منزله اراده مردم سویس درجهت حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی این کشور توصیف کرده است.

محافل نزدیک به این حزب ملی گرا و راست افراطی سویس، بر این باور هستند که کشورشان نمی تواند وزن سنگین اقتصادی مهاجرین خارجی را تاب بیاورد. آنان میگویند که زیر ساختارهای اقتصادی سویس به حداکثر ظرفیت خود رسیده و نمی تواند این روند شتابان مهاجرت را دنبال کند.

در همین حال سایر اقتصاددانان اروپایی به نرخ بیکاری بسیار پائین در سویس که کمتر از 3 درصد می باشد، اشاره میکنند و اظهار میدارند که اجرایی شدن چنین رویکردی میتواند اقتصاد سویس را با کمبود نیروی انسانی برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی این کشور روبرو سازد.

در حالی که اکثریت مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سویس با ابتکار حزب دست راستی و مردمی سویس مخالف بودند، در مناطق روستایی این کشور، متن پیشنهادی در باره محدود کردن مهاجرین خارجی با استقبال مردم سویس روبرو گردیده است.

نتیجه این همه پرسی توافق‌های سویس و اتحادیه اروپا را که در سال 1999 میلادی به امضا رسیده و از سال 2002 اجرایی گردیده با مشکل روبرو خواهد ساخت. این توافق نامه که با توافقات دوجانبه در زمینه‌های تجاری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی بین سویس و کشورهای اتحادیه اروپا تکمیل گردیده است، امکان دستیابی سویس به بازار اتحادیه را میدهد. تصیم سویس مبنی بر اعمال محدودیت در تردد و اشتغال شهروندان اروپایی در سویس، میتواند کلیت توافق اقتصادی فیمابین سویس و اتحادیه اروپا را با چالشی جدی روبرو سازد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید