دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

بدون "اف.آی.تی.اف" رابطۀ بانکی ایران با چین هم میّسر نخواهد بود-گفتگو با جمشید اسدی

صدا ۰۷:۳۲
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه
۱۰ دقیقه

اگر چه به دلیل مخالفت های اصولگرایان عاقبت لایحۀ مبارزه با حمایت مالی از تروریسم از دستور کار مجلس ایران خارج شد، اما عکس العمل ها نسبت به این مخالفت همچنان ادامه دارد چه از سوی دولت حسن روحانی و چه از سوی نمایندۀ ایران در بانک جهانی که صریحاً می گوید : بدون تصویب این لایحه، معروف به "اف.آی.تی.اف"، نه مقابله با تحریم های آمریکا میسر است و نه کمترین رابطۀ عادی میان بانک های ایران و نظام مالی جهانی امکانپذیر خواهد بود.

تبلیغ بازرگانی

اما، مخالفت با این لایحه ریشه در بی اطلاعی و فساد در نظام مالی ایران دارد یا در برملا شدن ورشکستگی نظام بانکی و رابطۀ آن با گروه های باصطلاح تروریستی؟

جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه در پاسخ به این سئوال ها از جمله گفته است که هر دو گرایش حکومت اسلامی ایران در موضعگیری هایشان گوشه هایی از واقعیت را بیان می کنند. به گفتۀ جمشید اسدی، اصولگرایان خوب می دانند که الحاق ایران به معاهدۀ مقابله با حمایت مالی از تروریسم به منزلۀ زیر سئوال بردن یکی از ستون پایه های مهم حکومت اسلامی ایران است، زیرا آنچه جامعۀ جهانی گروه های تروریستی می نامد از نظر جمهوری اسلامی ایران بعضاً گروه های مبارز علیه "استکبار" و اسرائیل به شمار می روند. جمشید اسدی سپس می افزاید : در این حال، دولت جمهوری اسلامی ایران می داند که این معاهده به قانونی بین المللی تبدیل شده و بدون تصویب و رعایت آن بانک های ایران قادر نخواهند بود کمترین رابطۀ عادی با بانک های جهانی حتا بانک های چینی داشته باشند...  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.