نجات حیات انسان بر روی زمین، حداقل ۳۶ هزار‌ میلیارد دلار هزینه دارد

صدا ۱۱:۲۷
برای تضمین ادامه حیات و تکامل آن بر روی کره خاکی دیگر حتی نباید یک دقیقه را از دست داد!
برای تضمین ادامه حیات و تکامل آن بر روی کره خاکی دیگر حتی نباید یک دقیقه را از دست داد! DR

برای تضمین ادامه حیات و تکامل آن بر روی کره خاکی دیگر حتی نباید یک دقیقه را از دست داد و باید به سرعت وارد عمل شد و واکنش نشان داد. گروه کارشناسان بین المللی تغییرات اقلیمی در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد، زنگ های خطر را به صدا در آوردند. در این گزارش ۴۰۰ صفحه ای، کارشناسان تغییرات اقلیمی سازمان ملل که بزرگ ترین و معتبر‌ترین مرجع جهانی در زمینه مطالعه و بررسی اقلیم و تغییرات آن شناخته می شوند، یکبار دیگر به رهبران سیاسی و اقتصادی جهان در باره ضرورت حیاتی اتخاذ تصمیاتی عاجل برای کنترل و کاهش گرمایش زمین هشدار دادند. آنها در این گزارش اعلام کردند که با توجه به داده ها و بررسی های جدید در زمینه گرمایش زمین،  تعهدات کشورهای جهان در توافق اقلیمی پاریس در سال ۲۰١۵ برای جلوگیری از خطر افزایش گرمایش زمین کافی نیست و در صورتیکه سریعاً اقدام نکنند، خطر، تداوم حیات انسان و دیگر موجودات زنده بر روی کره زمین را در قرن های آینده تهدید می کند.

تبلیغ بازرگانی

این مجله اقتصادی به تازه ترین گزارش گروه کارشناسان بین المللی تغییرات اقلیمی ولزوم تجهیز سرمایه گذاری گسترده جهانی و تغییر بنیادین در مدل توسعه اقتصادی برای مبارزه با گرمایش و حفظ کره زمین می پردازد.

کارشناسان خواستار تغییر "پارادیم" در مدل توسعه اقتصادی هستند

کارشناسان اقلیمی سازمان ملل برای نجات حیات بر روی کره خاکی خواستار تغییر"پارادیم" در مدل توسعه اقتصادی شده و رهبران سیاسی و اقتصادی جهان را به تغییرات بنیادی در مدل تولید، مصرف، توسعه و انرژی فرا خوانده اند.

 

جیمز فرگوسون اسکی*، استاد انرژی‌های جایگزین در کالج سلطنتی لندن و عضو گروه کارشناسان بین المللی می گوید: پیشگیری از چنین سرنوشتی نیازمند اقدامات بیسابقه است...

آثار تخریبی افزایش دمای زمینرشد مجهول القوه دارد

گزارش تازه کارشناسان تغییرات اقلیمی سازمان ملل نتایج ۶ هزار بررسی تحقیقی را در بردارد. این بخش از گزارش آثار زیان بار افزایش ۵‚۰ درجه ای دمای زمین از ۵‚١ درجه تا ۲ درجه سانتی گراد را بررسی و اندازه گیری می کند. این بخش نشان میدهد در حالی که افزایش درجه حرارت زمین خطی است، آثار تخریبی این افزایش با رشد تصاعد هندسی و مجهول القوه همراه است. به عنوان مثال در حالی که دمای طبیعی بدن انسان ۳۷ و یا ۵‚۳۷ درجه سانتی گراد است، با یک درجه افزایش اصطلاحاً انسان تب می کند و در صورتیکه دمای بدن شما یک درجه دیگر افزایش یابد، کار شما به دکتر و بیمارستان می کشد و در نهایتاً در صورتیکه علیرغم دکتر و دوا، تب بالای شما ادامه یابد، جان شما در خطر مرگ خواهد گرفت. این تب در اکثر موارد در اثر ورود میکرب و یا ویروس در بدن شما ایجاد شده است.

گازهای گلخانه همان نقشی را در گرمایش زمین، بازی می کنند که ویروس‌ها و میکرب‌ها با بدن شما بازی می‌کنند

با این تفاوت که امکان مبارزه با ویروس‌ها و میکرب‌ها و در نتیجه از بین بردن تب شما وجود دارد، ولی اگر زمین تب بکند، امکان پائین آوردن تب آن وجود ندارد. گرمایش زمین یک پدیده غیر قابل بازگشت است. زمین اکنون دچار تب شده است. دمای آن در حدود ١ درجه بالا رفته است و کارشناسان تغییرات اقلیمی سازمان ملل برآورد کرده اند که با ادامه روند کنونی، گرمایش زمین بین سال های ۲۰۳۲ تا ۲۰۵۰ از مرز ۵‚١ درجه افزایش، گذر خواهد کرد.

این موضوع شوخی ندارد و باید آن را جدی گرفت. نتیجه آنکه زمین نیز مانند انسان تب می کند و تنفس اش دچار مشکل و شاید دچار وقفه شود. اما نباید فراموش کرد که تب کردن زمین با افزایش فصلی درجه حرارت در مناطق مختلف و فصل تابستان فرق می کند. این افزایش آخری، جزیی از طبیعت زمین است.

فقط ۲ سال برای آغاز فرآیند تغییر مدل توسعه فرصت داریم

گروه کارشناسان بین المللی تغییرات اقلیمی در تازه ترین گزارش خود می گویند که اگر به سرعت و در مدت کمتر از ۲ سال مدل توسعه اقتصادی خود را تغییر ندهیم و کاربرد آن را آغاز نکنیم، چهره تمامی کره زمین در یک افق ۲۰ تا ۳۰ ساله آنقدر تغییر خواهد کرد که نمی توان آنرا شناخت.

در همین حال، نیکلا هِرَنجِه*، سخنگوی انجمن غیردولتی «سیصد و پنجاه» که در دفاع از محیط زیست فعال است، گزارش گروه کارشناسان، آخرین هشداری است که اگر بدان توجه نشود، وقوع حوادث طبیعی بیسابقه اجتناب ناپذیر حواهد بود...

توصیه های کارشانسان برای کنترل گرمایش زمین

گزارش تازه گروه کارشناسان بین المللی تغییرات اقلیمی راه های زیر را برای کنترل گرمایش زمین تجویز می کند: نخست آنکه از هم اکنون تا سال ۲۰۳۰ میلادی میزان تصاعد گاز کربنیک در اتمسفر زمین را به شدت کاهش داد. این کارشناسان توصیه می کنند که میزان تصاعد گاز کربنیک تا سال ۲۰۳۰ و نسبت به سال ۲۰١۰ باید ۴۵ درصد کاهش یابد. در گزارش آنان همچنین توصیه می کنند که کاهش تصاعد گاز کربنیک به نحوی ادامه یابد که در افق سال ۲۰۵۰ معادله کربن بر روی کره زمین به صفر برسد. به عبارت دیگر انسان با فعالیت هایش فقط به اندازه ای گاز کربنیک تولید بکند که بتواند این گاز اضافی را با تکنیک های جدید از اتمسقر زمین خارج کند. در چنین شرایطی می توان از معادله خنثی گاز کربنیک در اتمسفر زمین سخن گفت. در چنین حالتی تب کره زمین فرو می ریزد و کره خاکی سلامت خود رابازمی یابد.

برای نیل به این مقصود، گزارش اخیر پیشنهاد می کند که از هم اکنون تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۷۰ درصد انرژی مورد استفاده در جهان، مبدل به انرژی های تجدید پذیر شود.

در همین مدت بخش های صنعتی بر روی کره خاکی باید تولید گاز کربنیک خود را تا ۹۰ درصد به نسبت سال ۲۰١۰ کاهش دهند. در همین مدت، باید همچنین میزان کربن در سوخت های حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی را به میزان ۶۵ درصد کاهش داد.

در این رابطه، از نظر ژان فرانسوا ژولیار*، مدیر کل سازمان «گرین پیس» در فرانسه، هر چند به اجرا گذاشتن توصیه‌های گروه کارشناسان بین المللی در این زمینه دشوار باشد، اما توجه به آنها اجتناب ناپذیر است...

کنترل گرمایش زمین ۳۶ هزار میلیارد دلار هزینه دارد

اما کنترل گرمایش زمین، همانطور که کارشناسان در گزارش اخیر خود توصیه می کنند، با صرف هزینه های بسیار زیادی همراه خواهد بود. برای رسیدن به هدف حفظ گرمایش به نحوی که دمای زمین از حداکثر ۵‚١درجه بیشتر نشود، کارشناسان برآورد می کنند که طی ١۵ سال و تا سال ۲۰۳۲ باید سالانه ۲۴۰۰ هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام گیرد. بر أساس این برآورد، جمع سرمایه گذاری جدید برای کنترل گرمایش زمین در افق ١۵ ساله، ۳۶ هزار میلیارد دلار برآورد می شود.

باری، نجات کره زمین در حدود ۴۰ درصد کل تولید ناخالص سالانه جهان در طول ١۵ سال هزینه بر می دارد. قطعاً، هزینه بسیار بالایی است. ولی آیا جان میلیاردها انسان و دهها هزار میلیارد گونه های حیوانی بر روی کره خاکی ارزشی بسیار بسیار بیشتر از این مبلغ ندارد؟

 

* James Ferguson Skea

*Nicolas Haeringer

*Jean François Julliard

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید