خبر نوشتاری

حسینی : دولت روحانی هیچ برنامه ای برای معضل معیشتی ٦٠ میلیون ایرانی ندارد

شمس الدین حسینی نمایندۀ مجلس یازدهم و وزیر اقتصاد در دورۀ محمود احمدی نژاد.
شمس الدین حسینی نمایندۀ مجلس یازدهم و وزیر اقتصاد در دورۀ محمود احمدی نژاد. © تسنیم

شمس الدین حسینی، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، و وزیر پیشین اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد، در گفتگو با تسنیم، دولت حسن روحانی را کاملاً بی توجه و منفعل نسبت به وضعیت وخیم معیشتی مردم دانسته و گفته است که "دولت نسبت به کسری بودجۀ خود حساس است، اما، توجه ای به کسری بودجۀ خانوارها ندارد" که سال به سال فقیرتر شده اند.

تبلیغ بازرگانی

شمس الدین حسینی گفته است که "درآمد سرانۀ مردم ایران در ده سال گذشته رشد نداشته و در دو سال گذشته با افت کلی نیز روبرو بوده است." او تصریح کرده است که "از سال ٩٣ توزیع درآمد در کشور به طور ممتد بدتر شده است. شاخص ضریب جینی از ٣٦ درصد در سال ٩٢ به ٤١ درصد در سال ٩٨ رسیده است." حسینی در ادامه افزوده است که به اینها "جهش های قیمتی سه سال گذشته را نیز اضافه کنید" تا وخامت وضعیت معیشتی مردم "روشنتر شود."

حسینی افزوده است که نه فقط "دولت برنامه ای برای حل این معضل ندارد" و اهمیت آن را درک نکرده، بلکه "به عینه منفعل" است و "برای جبران فشار قیمت ها بر مردم برنامه ای" ارایه نکرده است.

شمس الدین حسینی در پایان گفته است که بر اساس برآوردهای مجلس، دست کم شصت میلیون ایرانی نیازمند کمک های فوری غذایی هستند. او هزینۀ کمک های غذایی به این شصت میلیون نفر را سی هزار میلیارد تومان اعلام کرده که تنها معادل بیست روز هزینۀ دولت در سال است.     

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید