ایران

التیماتوم آمریکا به جمهوری اسلامی ایران از طریق دولت روسیه

REUTERS/Lucas Jackson

میهمان برنامه امروز، مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و تحلیلگر امور سیاسی: البته باید دید که اصل خبر دقیقأ چیست، و اگر واقعأ یک اولتیماتوم به ایران داده شده، این اولتیماتوم با چه عباراتی تدوین گردیده است. ولی درعین حال یک چیز مسلم بنظر میرسد، وآن اینکه کاسه صبرغربیها لبریز گشته است. 

تبلیغ بازرگانی

مرتضی کاظمیان: بهرتقدیر، صرف پیام وزیر امور خارجه آمریکا از طریق دولت روسیه به ایران بخودی خود بسیار نکته معنا دار و مهمی بشمار میرود. اینطور که پیداست، آمریکا و اروپائیها دیگر نمیخواهند بگذارند که جمهوری اسلامی با عقب انداختن دائمی این پرونده، برای خود وقت اضافی بخرد.

فکر میکنم حتی اگر حمله نظامی هم فعلأ در میان نباشد، بهر حال کاملأ روشن است که بر خوردغربی ها با معضل هسته ای ایران بسرعت دارد به طرف سراشیب تندی میرود.

شخصأ امیدوار هستم که حمله ای صورت نگیرد، چون این ملت ایرانست که آسیب خواهد دید. از یکطرف، تورم در کشورغوغا خواهد کرد و گرانی سرسام کنونی ابعاد بمراتب وحشتناکتری خواهد گرفت. از طرف دیگر، دولت اسلامی به بهانه مبارزه با تجاوز نیروهای خارجی، فشار و سرکوبگری خود علیه اصلاح طلبان و آزادیخواهان و دیگر مخالفین استبداد را تشدید خواهد نمود...  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید