دسترسی به محتوای اصلی
سیاست/الجزایر/جهان/آفریقا

الجزایر: تحریم نشست ویژۀ دولت برای تدارک انتخابات ریاست جمهوری و دستگیری متهمین به فساد اقتصادی

اعتراض‌های الجزایر
اعتراض‌های الجزایر REUTERS/Ramzi Boudina shoul
2 دقیقه

احزاب مخالف بوتفلیقه رئیس جمهوری پیشین الجزایر و نیز تمامی سندیکاهای این کشور، روز دوشنبه ٢٢ آوریل/دوم اردیبهشت، جلسۀ ویژه ای را که عبدالقادر بن صالح رئیس جمهوری موقت الجزایر برای تدارک انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ چهارم ژوئیه ترتیب داده بود، تحریم کردند. از سوی دیگر، پنج سرمایه دار الجزایری از جمله "ایساد رِبراب" مدیرعامل شرکت "سِویتال"، روز دوشنبه در چهارچوب سلسه تحقیقاتی پیرامون ارتکاب فساد اقتصادی دستگیر شدند.

تبلیغ بازرگانی

عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس ملی الجزایر، که در پی استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری پیشین این کشور به علت اعتراضات مردمی در ابتدای ماه آوریل، از سوی نمایندگان مجلس به عنوان رئیس جمهوری موقت الجزایر برگزیده شد، روز دوشنبه ٢٢ آوریل نشستی ویژه را برای مذاکره پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ترتیب داده بود و کلیۀ احزاب سیاسی، سندیکاها و سازمان های جامعه مدنی را برای شرکت در آن فراخوانده بود.

اما بیشتر احزاب سیاسی و کلیۀ سندیکاها و سازمان های جامعۀ مدنی که خواستار کناره گیری عبدالقادر بن صالح رئیس جمهوری موقت الجزایر و پاکسازی کامل قدرت از نزدیکان بوتفلیقه و همچنین برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف در الجزایر هستند، شرکت در این نشست را تحریم کردند.

از سوی دیگر، "ایساد رِبراب" سرمایه دار ٧٤ ساله و مدیر عامل شرکت "سِویتال" (CEVITAL)، که نخستین گروه خصوصی الجزایر است، شامگاه دوشنبه ٢٢ آوریل/دوم اردیبهشت، به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شد.

این در حالیست که همان روز، چهار سرمایه دار بیلیونر دیگر نیز از خانوادۀ "کونینِف" که مالکین شرکت "KouGC" و از نزدیکان سعید بوتفلیقه برادر و مشاور عبدالعزیز بوتفلیقه هستند، در چهارچوب سلسله تحقیقاتی پیرامون ارتکاب فساد اقتصادی، دستگیر شده بودند.

از زمان برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه، سلسله تحقیقاتی در این کشور آغاز شده است تا متهمین به فساد اقتصادی در میان مقامات دولتی و نزدیکان بوتفلیقه شناسایی و دستگیر شوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.