الجزایر/اعتراضات

الجزایر: در هفتمین جمعه اعتراضات، هزاران تن خواستار پایان نظام حاکم کنونی شدند

تبلیغ بازرگانی

در الجزایر، برای هفتمین جمعه متوالی، هزاران الجزایری به خیابان‌ها آمدند تا یک بار دیگر نسبت به خواسته اصلی خود مبنی بر لزوم پایان دادن به نظام حکومتی کنونی در کشور تاکید کنند.

مردم الجزایر، کناره‌گیری عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت را یک پیروزی در مسیر اعتراضات خود می‌دانند اما تاکید می‌کنند که پیروزی کامل آنان منوط به تغییر کامل در نظام حکومتی کشور است.

پس از آنکه عبدالعزیز بوتفلیقه ۸۲، پس از چهار دوره ریاست‌جمهوری برای پنجمین بار برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی کرد، اعتراض‌ها نسبت به این اقدام آغاز شد اما این اعتراض‌ها با شعارهایی مبنی بر پایان دادن به نظام حکومتی کنونی در کشور ادامه یافت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید