ایران / اتمی

الزامات ایران در مذاکرات هسته ای وین برای رسیدن به یک توافق نهایی

ISNA

پس از توافق تاریخی هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهان در 24 نوامبر گذشته، ایران و کشورهای گروه 5+1 خود را آماده میسازند تا از روز سه شنبه آینده در وین پایتخت اتریش، گفت وگوهای بسیار حساسی را در باره پرونده هسته ای ایران در جهت نیل به یک توافق نهایی جامع و کامل آغاز نمایند. 

تبلیغ بازرگانی

دیپلمات های غربی حاضر در وین پیچیدگی و حساسیت گفت وگوهای وین را در یافتن راه حلی میدانند که، ضمن به رسمیت شناختن برخی از فعالیت های هسته ای ایران در چهارچوب حقوق هسته ای این کشور، اطمینان هایی را به جامعه بین المللی بدهد که تکنولوژی هسته ای ایران نمی تواند به سوی اهداف نظامی چرخش کند.

یک دیپلمات غربی به خبر گزاری فرانسه گفته است:
  در صورتیکه ایران خواهان برداشتن کلی تحریم های بین المللی باشد، احتمالاً باید سایت هسته ای فوردو را تعطیل کند. تعداد سانتریفیوژهای خود را کاهش دهد. ظرفیت غنی سازی خود را با نیازهای واقعی اعلام شده در زمینه تکنولوژی هسته ای صلح آمیز خود هماهنگ سازد. پروژه راکتور آب سنگین اراک را که میتواند پلوتونیوم مورد استفاده در بمب اتمی تولید نماید، به طور کلی کنار گذارد.
"ریچارد دالتون" سفیر سابق بریتانیا در تهران در باره گفت وگوهای وین اظهار داشته است: "مشکل اصلی مذاکرات وین آنست که طرفین گفت و گو باید بتوانند اشخاص و گروه های بسیار سختی را که در این مذاکرات حضور ندارند، خشنود نمایند. گروه های فشار از هر دو طرف گفت و گوهای وین را پیچیده خواهند کرد. راه حل ها باید بتوانند گروه های سخت و مخالف یک توافق هسته ای جامع بین ایران و قدرت های بزرگ را در واشنگتن، در تهران و اسرائیل به نحوی قانع و مجاب نمایند.

در همین رابطه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با قدرت های بزرگ اظهار داشته است که گفت وگوهای وین دشوار خواهد بود. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن تأکید بر دشواری های بر سر راه، گفته که امکان رسیدن به یک توافق نهایی در وین پنجاه پنجاه میباشد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید