فرانسه

امانوئل ماکرون "دست راستی" است یا "چپی" ؟

امانوئل ماکرون به هیچیک از احزاب چپ یا راست فرانسه تعلق ندارد
امانوئل ماکرون به هیچیک از احزاب چپ یا راست فرانسه تعلق ندارد Reuters

امانوئل ماکرون که باید روز یکشنبۀ آینده – (١۴ مه/٢۴ اردیبهشت)– به کاخ الیزه اسباب‌کشی کند، با موضع "نه راست، نه چپ"، فضای سیاسی فرانسه را سردرگم کرده است. جناح‌های سنتی قدرت و سیاست در انتخاب خط مشی در قبال رئیس جمهور جدید مردد‌ند و درست نمی‌دانند که باید با او همکاری کنند یا به موضع "اپوزیسیون" بلغزند. 

تبلیغ بازرگانی

 

شاید بیش از مردم، محافل سیاسی فرانسه برای شناختن نخست وزیر آینده و ترکیب هیئت دولت جدید بی‌صبر باشند. آیا نخست وزیر از جناح چپ انتخاب خواهد شد؟ آیا به حزب جمهوری‌خواهان (راست) تعلق خواهد داشت؟
و پرسش مهم تر: آیا ماکرون به لیبرالیسم اقتصادی گرایش خواهد یافت یا به سوسیال دموکراسی اروپایی؟

به طور کلی تاکنون اکثر محافل بین المللی از انتخاب ماکرون استقبال کرده اند. در داخل کشور، اگرچه حزب‌های بزرگ رسماً ابراز نظری نمی‌کنند اما بسیاری از شخصیت‌های مهم متعلق به این حزب‌ها به طور ضمنی یا صریح از ماکرون دفاع کرده‌اند. از جمله خانم سگولن رویال که در مقام وزیر محیط زیست روزهای آخر را می‌گذراند، با حرارت از ماکرون دفاع کرد و گفت که امروزه "نسل جدیدی وارد میدان سیاست شده و این، نکتۀ مثبتی است".
او افزود: "ماکرون بارها  گفته که خواهان کشوری آرام و بی‌تنش است. او به دنبال ایجاد اتحاد است و اگر می‌بینید که روش‌های قدیمی برخورد خشن میان چپ و راست را نمی‌پذیرد، برای اینست که خواهان مصالحه و همزیستی است".

یکی دیگر از شخصیت‌های مهم اقتصادی که با خوشبینی از دولت آینده سخن گفت پیر گاتاز، رئیس اتحادیۀ کارفرمایان فرانسه بود. او که بر نبض سرمایه و منافع شرکت‌های عظیم مستقیماً نظارت دارد، امانوئل ماکرون را "مخلوطی از تونی بلر و سوسیال دموکراسی" توصیف کرد.
پیر گاتاز گفت: "یک رئیس جمهوری ٣٩ ساله که دنیای اقتصاد را می‌شناسد، سیاست بلد است، به تجارت و فعالیت اقتصادی و تولید درآمد نظر مثبت دارد و طرفدار اتحاد اروپایی‌هاست... همۀ اینها برای فرانسه تازگی و امید می‌آورد"...

مشروح نظرات سگولن رویال و پیر گاتاز را در بارۀ امانوئل ماکرون در فایل صوتی گوش کنید.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید