فرانسه، کنگره، ماکرون

امانوئل ماکرون: مبارزه با تروریسم اسلامی، «کار یک نسل است»

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در برابر کنگره که با شرکت اعضای مجلس ملی و سنای این کشور در کاخ ورسای تشکیل شد - دوشنبه ٩ ژوئیه ٢٠١٨/١٨ تیر ١٣٩٧
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در برابر کنگره که با شرکت اعضای مجلس ملی و سنای این کشور در کاخ ورسای تشکیل شد - دوشنبه ٩ ژوئیه ٢٠١٨/١٨ تیر ١٣٩٧ REUTERS/Charles Platiau/Pool

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، بعدازظهر دوشنبه ٩ ژوئیه/١٨ تیر، در برابر اجلاس مشترک مجلس ملی و سنای این کشور در کاخ ورسای به یادآوری کارنامۀ یکسالۀ خود پرداخت و بر پیگیری بی وقفۀ تعهدات انتخاباتی خویش تاکید کرد. وی که در ماه‌های اخیر در زمینۀ سیاست اجتماعی خود سخت مورد انتقاد قرار گرفته است، از ضرورت ارائۀ خدمات همگانی اجتماعی سخن گفت، بر توجۀ بیشتر به امر آمورش و پرورش تاکید کرد و اعلام داشت که بزودی برای انجام اصلاحاتی در زمینه‌های بهداشت و سلامتی، بازنشستگی و نیز نهادهای کشوری طرح‌های قانونی تقدیم پارلمان ارائه خواهد شد. او در سخنان خود در بارۀ برآمدن جنبش‌های ناسیونالیستی در اروپا، لائیسیته، اسلام و اسلام گرائی نیز سخن گفت.

تبلیغ بازرگانی

امانوئل ماکرون که برای دومین بار در دورۀ ریاست جمهوری خود در برابر کنگرۀ سخن می‌گفت در بارۀ اسلام تاکید کرد که «جمهوری فرانسه با اسلام مشکلی ندارد»، اما «قرائت افراط گرایانه و خشونت طلبانه از اسلام که هدف آن تخطئۀ قواعد و قوانین کشوری آزاد و جامعه‌ای رها شده از تعالیم مذهبی است» پذیرفتنی نیست. وی گفت «در فرانسه، آزادی فردی و آزادی انتخاب، تا هنگاهی که به حقوق شهروندی [دیگران] لطمه نزند، از اصول خلل ناپذیر محسوب می‌شود و به مخاطره انداختن آنها به نام اعتقادات مذهبی به هیچ روی قابل قبول نیست». او تاکید کرد که مبارزه با تروریسم باید بدون وقفه و سستی دنبال شود». بگفتۀ امانوئل ماکرون «این مبارزه کار یک نسل است».

رئیس جمهوری فرانسه در فوریۀ گذشته اعلام کرده بود که بزودی در جهت ایجاد ساختار و نهادهای نمایندگی از مسلمانان فرانسه به منظور سازمان دادن به چگونگی تامین منابع مالی، ادارۀ مساجد و تربیت امامان جماعت اقدام خواهد کرد.  مسلمانان با جمعیتی حدود ٦ میلیون نفر و داشتن ٢۵٠٠ مسجد و محل تجمع و نماز جمعی، دومین جامعۀ مذهبی فرانسه را تشکیل می‌دهند.

رئیس جمهوری فرانسه که در نظرسنجی‌ها بیش از گذشته مورد انتقاد قرار دارد و از وی با عنوان «رئیس جمهوری ثروتمندان» یاد می‌شود، تشکیل «دولت رفاه عمومی قرن بیست و یکم را اولویت» سال‌ آینده دانست و گفت خواستار نظامی است که «رهائی بخش، عمومی، کارآ و مسئولیت زا» باشد و تاکید کرد که در وضعیت کنونی «بخش‌هائی از جامعه بصورت ناکافی و بخش‌هائی افزون از حد از خدمات عمومی بهره مند می شوند».

آگاهی از نگرانی‌ها و لزوم اصلاحات

وی گفت به فرقه‌های [اقتصادی حرفه‌ای]، عایدی بگیران و امتیازداران علاقه‌ای ندارد و هدف او گسترش «شیوۀ فرانسه» است که «پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را بهم پیوند می‌زند» و یادآوری کرد که «سیاست [حمایت] از شرکت‌ها، حمایت از ثروتمندان نیست، بلکه سیاستی برای کل کشور است، سیاست اشتغال زائی، سیاست خدمات عمومی است».

امانوئل ماکرون در سخنان امروز خود، با دفاع از اصلاحات انجام گرفته در یکسال گذشته، به ترسیم خطوط اساسی اصلاحات گستردۀ دیگری پرداخت که بگفتۀ او تصویب و اجرای آن‌ها موجب تسریع حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور خواهد شد.

رئیس جمهوری فرانسه گفت که از بیم‌ها و نگرانی‌های شهروندان کاملاً آگاه است و وظیفۀ خود می داند بدانها توجه داشته باشد. وی گفت «من بیم و هراس‌ها و خشم‌ها را فراموش نکرده‌ام. اینها یکروزه از میان نمی‌رود. اینها در یکسال گذشته از میان نرفته است. من بیم سقوط طبقاتی که هر شهروندی برای خود و فرزندان خود احساس می‌کند، از یاد نبرده‌ام. خشم از ناکارآمدی نهادهای عمومی، از دوپاره شدن کشور، نه تنها میان دو نیروی سیاسی مخالف، بلکه بدتر از آن، میان فرودستان و برکشیدگان، بیم از دیگری، از تغییرات گسترده، از صدای فرو ریختن نظم جهان، تنش با ایران، جنگ اقتصادی براه افتاده از سوی آمریکا، اختلافات در درون اروپا، به همۀ اینها آگاهم و از همین روست که امروز، اینجا در برابر شما هستم».

رئیس جمهوری فرانسه در سخنان گفت «هر رئیس جمهوری می‌داند که در همۀ زمینه ها موفق نخواهد شد. من نیز می‌دانم که به انجام همۀ آنچه می‌خواهم،   قادر نخواهم شد و در همۀ زمینه‌ها موفق نخواهم بود. اما وظیفۀ من آنست که هرگز به عقب نشینی رضایت ندهم و بصورت خستگی ناپذیر این مبارزه را برای موفقیت پی گیرم. برای موفقیت فرانسه و ماموریتی که این کشور [در جهان] دارد. وظیفۀ رئیس جمهوری داشتن هدف های بلندمرتبه برای کشور است و من این وظیفه را فراموش نمی‌کنم».

اصلاح قانون اساسی

امانوئل ماکرون در سخنان خود به انتقاداتی که از رویۀ سخنرانی سالانه رئیس جمهوری شده است، اشاره کرد و گفت هفتۀ آیندۀ پیشنهاد اصلاح قانون اساسی به مجلسین تقدیم خواهد شد تا از این پس نه تنها نمایندگان نیروهای سیاسی حاضر در کنگره بتوانند در حضور او به سخنان او پاسخ گویند، بلکه وی نیز در برابر آنان پاسخگو باشد. برپایۀ قانون اساسی کنونی فرانسه، رئیس جمهوری نمی‌تواند در برابر هیچیک از دو مجلس فرانسه، مجلس ملی و سنا، حاضر شود. او می‌تواند دو مجلس را به نشست مشترکی که نام کنگره بخود می‌گیرد، فراخواند و در برابر آن به تشریح برنامه‌های خود پردازد و یا خواستار اصلاح قانون اساسی شود. با این حال، بر اساس قانون کنونی، نمایندگان دو مجلس پس از سخنان رئیس جمهوری در برابر او سخنی نمی گویند و رئیس جمهوری، پس از ایراد سخنرانی، کنگره را ترک می‌کند.

امانوئل ماکرون در سخنان خود وعده داد که از هزینه های عمومی بکاهد و یادآوری کرد که «بدون کاهش هزینه‌های دولت ، نمی‌توان مالیات‌ها را کاهش داد و یا به سرمایه گذاری‌های عمومی دست زد».

رئیس جمهوری فرانسه توجه و سرمایه گذاری در امر آموزش و پرورش را «مبارزۀ قرن» خواند و گفت «تعلیم و تربیت در مرکز تحولات اقتصادی جامعۀ پسا صنعتی» قرار دارد.

امانوئل ماکرون با اشاره به بحران در روابط میان کشورهای اروپائی در بارۀ سیاست مهاجرت و پناهندگی گفت «فرانسه هرگز تبعید خارجیان را در اروپا نمی پذیرد. فرانسه هرگز به راه حل‌های آسان که امروز برخی خواستار آنند تن نخواهد داد و هرگز نخواهد پذیرفت خارجیان [بدون اجازۀ اقامت در فرانسه] به اردوگاه‌هائی مستقر در مرزها منتقل شوند». وی گفت «مرزهای واقعی در اروپا» امروز خطوطی است که «پیشرفت گرایان» و «ملی گرایان» را از هم جدا می‌کند و افزود «چالش پیش روی اروپا، انتخاب میان این دو است».

واکنش‌های نیروهای سیاسی

در واکنش به سخنان رئیس جمهوری فرانسه، لیدیا گیرو، سخنگوی حزب راستگرای «جمهوری خواهان» گفت «امانوئل ماکرون در برابر کنگره تلاش کرد با استفاده از ادبیات راست، در جستجوی ارائۀ نگرش های کهنۀ چپ باشد. ابهام همواره با شکست روبرو می شود».

ژان لوک ملانشون، رهبر جنبش چپ رادیکال «فرانسۀ نافرمان» که از شرکت در نشست کنگره خودداری کرده بود سخنان امانوئل ماکرون را «متناسب با دکور محل سخنرانی» دانست و از «مرمر تقلبی و سخنان توخالی» یاد کرد و با اشاره به اعضای دو مجلس، کنگره را «مملو از آدم‌های ماشینی تشویق کننده» دانست.

بوریس والو، سخنگوی حزب سوسیالیست گفت «در پس فهرست بی روح پیشنهاداتِ [رئیس جمهوری] و به صحنه رفتن خودپرستانۀ او، چیزی جز نبود برنامۀ واقعی دیده نمی‌شود».

از نظر نیکلا بای، از مسئولان حزب راست افراطی «اجتماع ملی – جبهۀ ملی پیشین» امانوئل ماکرون «هر اندازه سخنان آتشین به زبان آورد، نتیجۀ سیاست یکسال حکومت او مصیبت بار خواهد ماند: مالیات‌های بیشتر و ناعادلانه تر، کاهش قدرت خرید، ناکارائی در برابر اسلام گرائی، تساهل در برابر موج مهاجرت».

استانیسلاس گِرینی، از جنبش «جمهوری در حرکت»، نیروی سیاسی حامی رئیس جمهوری معتقد است که سخنان امانوئل ماکرون گشاینده راه است و «هدف را روشن می کند: ایجاد دولت رفاه عمومی که افراد را به ماندن در موقعیت طبقاتی خانوادگی محکوم نمی‌کند. دولتی که [برای همگان] حقوق و وظایف یکسانی قائل است».

پییر لوران، دبیر کل حزب کمونیست فرانسه، سخنان امانوئل ماکرون را «گفتاری طولانی و پُر وعده» توصیف کرد که «راه‌های اجرا و تامین منابع مالی آن نشان داده نشد».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید