یمن

امضای توافقنامه پایان بحران روز چهارشنبه در ریاض

به دنبال توافق های نانوشته میان حکومت "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن و سران اپوزیسیون این کشور، که دوروزپیش اعلام شد، امروزدرصنعا اعلام شد : نمایندگان حکومت و اپوزیسیون، فردا چهارشنبه، عازم ریاض پایتخت عربستان سعودی می گردند تا، بصورت کتبی، رئوس توافق های صورت گرفته را امضاء نمایند.

تبلیغ بازرگانی

راه حل بحران داخلی یمن هفته گذشته ازسوی کشورهای "شورای همکاری های خلیج فارس" ارائه شده بود.
درصنعا گفته شد که  دعوت، برای  دیدارو امضاء تفاهم نامه میان نمایندگان حکومت و اپوزیسیون، از سوی رهبران عربستان صورت گرفته است.

به گفته مسئولین اپوزیسیون یمن، سفیرآمریکا درریاض، سفرای اتحادیه اروپا، سفرای شش کشورعضو شورای همکاری های خلیج فارس و نماینده سلطان نشین "عُمان" در پایتخت عربستان، در مراسم امضای توافق نامه شرکت خواهند داشت.

لازم به یاد آوری است که براساس توافق های صورت گرفته، علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، پس ازسی و دوسال حکومت، با دریافت مصونیت ازپیگرد قضائی، طی یک ماه آینده ازقدرت کناره گیری می کند و طی شصت روزانتخابات جدید ریاست جمهوری دراین کشور برگزارخواهد شد.

تظاهرات اعتراضی علیه حکومت سی و دو ساله علی عبدالله صالح که ازماه ژانویه آغاز شده بود تا هفته گذشته ادامه داشت و یکصدوسی قربانی به جای گذاشت.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید