لیبی

امکان دست یابی القاعده به تسلیحات لیبی

قیام مردم لیبی نگرانیهای الجزایر و کشورهای جنوب صحرای آفریقا را در باره امکان دست یابی گروه القاعده مغرب اسلامی به زرادخانه کشور لیبی، بیش از پیش افزایش داده است. برخی از آنان حتا اعتقاد دارند که تا کنون قسمتی از تسلیحات معمر قذافی در لیبی به دست این گروه تروریستی افتاده است

تبلیغ بازرگانی

قیام مردم لیبی نگرانیهای الجزایر و کشورهای جنوب صحرای آفریقا را در باره امکان دست یابی گروه القاعده مغرب اسلامی به زرادخانه کشور لیبی، بیش از پیش افزایش داده است.برخی از آنان حتا اعتقاد دارند که تا کنون قسمتی از تسلیحات معمر قذافی در لیبی به دست این گروه تروریستی افتاده است.
مسئولان مبارزه با شاخه القاعده مغرب اسلامی احتمال این خطر را میدهند که این گروه تروریستی با بدست آوردن سلاح های سنگین و پیشرفته کشور لیبی به تدریج تبدیل به یک ارتش تروریستی قوی شده و بتواند از نظر نظامی بر ارتش کشورهای جنوب صحرای آفریقا برتری داشته باشد.مدیرمرکز فرانسوی مطالعات اطلاعاتی اظهار داشته است که این تهدید را باید جدی گرفت.
یاد آور میشویم که گروه القاعده مغرب اسلامی در نوار وسیعی در حاشیه کشورهای جنوب صحرای آفریقا که کشورهای زیادی را شامل میشود، از جمله کشورهای مالی، نیجر و موریتانی فعالیت میکند.این گروه تروریستی همچنین در جنوب کشورهای الجزایر، لیبی، بورکینا فاسو و چاد نیز وارد عملیات میشود.

در باره این موضوع گفتگویی انجام داده ایم با رضا تقی زاده پژوهشگر و استاد دانشگاه گلاسکو.

رضا تقی زاده، پژوهشگر و استاد دانشگاه گلاسکو

ازوی میپرسیم که آیا این تهدید جدی است و تا چه اندازه این گمانه ها میتوانند به واقعیت بپیوندند؟
رضا تقی زاده اعتقاد دارد تا کنون نشانه ای که حاکی از تحولات و تغییرات جدید و یکباره در ساختار گروه القاعده مغرب اسلامی باشد، مشاهده نشده است.بدین ترتیب، به نظر نمیرسد که این گروه ظرفیت عملیاتی بیشتری را که موجب تهدیدات جدید شود، کسب کرده باشد. وی اعتقاد دارد که این گمانه ها میتوانند بیشتر تبلیغات معمر قذافی و در چارچوب جنگ تبلیغاتی باشد که وی آغاز کرده است.رضا تقی زاده، با این وجود اعتقاد دارد با توجه به قیامهای مردمی، در منطقه ای که اکثریت مردم آن مسلمانند، احتمال تندرویها را در آینده نباید از نظر دور داشت. اما وی تأکید میکند که تندروی اسلامی در کشورهای این منطقه با تروریسم فرق دارد وتند روی اسلامی صرفاً به معنی گرویدن به گروههای تروریستی، مانند القاعده مغرب اسلامی نیست...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید