آلمان

انتخابات ایالتی آلمان و صعود راست افراطی

REUTERS/Kai Pfaffenbach

سیزده میلیون رأی دهندۀ آلمان امروز یکشنبه سیزدهم مارس برای شرکت در انتخابات سه مجلس ایالتی این کشور به پای صندوق های رأی فراخوانده شده اند. در این انتخابات که در ایالات بادن وورتنبرگ (جنوب)، راینلند فالتس (غرب) و زاکسن آنهالت (واقع در آلمان شرقی سابق) برگزار می شود، بحران سیاسی ناشی از ورود بیش از یک میلیون پناهجو به آلمان دیگر مسائل این کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است.

تبلیغ بازرگانی

در این بین صعود حزب خارجی ستیز "آ اف دی" (آلترناتیو برای آلمان) بیش از همه نگرانی احزاب سنتی اعم از چپ ها و لیبرال های را برانگیخته است. هجده ماه پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی آلمان، انتخابات پارلمان های ایالتی آزمونی برای آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان فدرآل، نیز تلقی شده که به دلیل سیاست هایش در زمینۀ جذب پناهجویان در معرض شدیدترین حملات احزاب راست افراطی و بعضاً افکار عمومی ناراضی قرار گرفته است.

از سال گذشته تاکنون آلمان در جوش و خروش به سر می برد. حملات گروه های راست افراطی به اردوگاه های پناهندگان، ناباوری و بهت افکار عمومی آلمان نسبت به تعرضات جنسی برخی مهاجران در شهر کلن از جمله واکنش های جامعۀ آلمان در قبال بیش از یک میلیون پناهجویی است که در ماههای گذشته وارد این کشور شده اند.

به همین دلیل بخت احزاب و گروه های راست افراطی به ویژه حزب "آ اف دی" که سه سال پیش و در اعتراض به "یورو"، واحد پول اروپا، تأسیس شد بیش از پیش افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی ها حزب "آ اف دی" بین ۹ تا ۱۹ درصد آرا را در این سه انتخابات به خود اختصاص خواهد داد. این حزب که هم اکنون دارای کرسی هایی در پارلمان اروپا است، در پایان انتخابات امروز احتمالاً در نیمی از ۱۶ پارلمان ایالتی آلمان حضور خواهد یافت. بعید نیست که این حزب در ایالت "ساکسن آنهالت" به عنوان دومین نیروی سیاسی جای حزب چپ رادیکال ("لینکه") را بگیرد.

صعود حزب "آ اف دی" پدیده ای بی سابقه در آلمان پس از پایان دومین جنگ جهانی به شمار می رود. با این حال، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرآل، مطمئن است که با حل بحران پناهجویان در کشورش حزب "آ اف دی" به جایگاه اصلی اش یعنی حاشیۀ جامعۀ آلمان بازخواهد گشت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید