دسترسی به محتوای اصلی
اتحادیه‌اروپا/ سیاست/ انتخابات

انتخابات برای گزینش نمایندگان پارلمان اروپا، امروز در سه کشور دیگر عضو اتحادیه برگزار می‌شود

یکی از حوزه‌های رأی‌گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان اروپا در پایتخت جمهوری "اسلوواکی". شنبه ٤ خرداد/ ٢۵ مه ٢٠۱٩‌‌
یکی از حوزه‌های رأی‌گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان اروپا در پایتخت جمهوری "اسلوواکی". شنبه ٤ خرداد/ ٢۵ مه ٢٠۱٩‌‌ VLADIMIR SIMICEK / AFP
2 دقیقه

شهروندان اروپا، امروز در "اسلوواکی"، "مالت" و "لتونی"، نمایندگان خود را در پارلمان اروپا برمی‌گزینند. انتخابات در جمهوری "چک" نیز که دیروز آغاز شد، امروز ادامه دارد. "چِک" تنها کشور عضو اتحادیه است که در آن دفاتر رأی‌گیری دو روز پیاپی بروی شهروندان باز است. با برگزاری انتخابات، فردا، در ٢١ کشور دیگر عضو اتحادیه، در مجموع ٤٢٧ میلیون رأی‌دهنده به پای صندوق‌های رأی فراخوانده می‌شوند تا ٧۵١ نمایندۀ پارلمان اروپا را برگزینند.

تبلیغ بازرگانی

نمایندگان پارلمان اروپا در هر یک از کشورهای عضو با رأی مستقیم شهروندان برگزیده می‌شوند. شمار نمایندگانِ هر کشور بر اساس جمعیت آن تعیین شده است. شهروندان آلمان، پُرجمعیت‌ترین کشور عضو اتحادیۀ اروپا، ٩۶ نمایندۀ پارلمان را برمی‌گزینند. فرانسه ٧٤ و هر یک از دو کشور ایتالیا و بریتانیا ٧٣ نماینده به پارلمان اروپا می‌فرستد. هنگامی که بریتانیا اتحادیه را ترک کند، تنها ٢٧ کرسی خالی این کشور میان دیگر کشورها تقسیم خواهد شد و ٤٨ کرسی‌ِ دیگر از میان خواند رفت و این چنین شمار نمایندگان پارلمان اروپا به ٧٠۵ نفر کاهش خواهد یافت. نمایندگانی که باید کرسی خالی آینده بریتانیا را پُر کنند نیز از حال برگزیده می‌شوند.

اعضای پارلمان اروپا در این نهادِ قانون‌گذاری نمایندۀ کشور خود نیستند. هر یک از آنان نمایندۀ کلیۀ ۵١٢ میلیون نفر جمعیت اتحادیۀ اروپاست و از همین روست که گروه‌های پارلمانی در این نهاد بر اساس ملیت و نمایندگی ملی شکل نمی‌گیرند و بر پایۀ گرایش‌های فکری و سیاسی گردهم می‌آیند.

نمایندگان پارلمان اروپا، در حال حاضر هشت گروه جداگانه تشکیل داده‌اند: راست اروپا باور، سوسیال دموکرات‌ها، راست اروپاگریز، لیبرال‌ها، سبزها، چپ رادیکال، اروپاستیزها و عوامگرایان، راست افراطی. تنها ٢١ تن از نمایندگان پارلمانی که دورۀ آن اینک به پایان رسیده است عضو هیچ گروه پارلمانی نبوده و به عنوان نمایندۀ مستقل در پارلمان حاضر می‌شدند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.