ترکمنستان

انتخابات ریاست جمهوری در ترکمنستان

Le président Gourbangouly Berdymoukhamedov, le 29 août 2016 à Berlin.
Le président Gourbangouly Berdymoukhamedov, le 29 août 2016 à Berlin. TOBIAS SCHWARZ / AFP

در ترکمنستان امروز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و به احتمال زیاد، قربانقلی بردی محمدوف، برای سومین بار رئیس جمهور این کشور خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

قربانقلی بردی محمدوف، از سال 2006 به اینسو در ترکمنسان بر مسند قدرت قرار دارد. قبل از او، رئیس جمهور این کشور آسیای مرکزی، سفرمراد نیازوف بود که شخصیت خاصی داشت و تا پایان عمرش در این مقام ماند.

در انتخابات امروز هشت کاندیدای که چندان شناخته شده نیستند و در سناریوی انتخابات باید نقش بازنده را بازی کنند، حضور دارند. دفاتر رای دهی از ساعت هفت صبح باز شدند و به گفتۀ کمیسیون انتخاباتی این کشور، بعد از شش ساعت، یعنی در نصف روز، تعداد رای دهندگان از هفتاد و چهار در صد هم بیشتر بود.

قربانقلی بردی محمدوف، که دکتردندان خصوصی نیازوف بود، در زمان ریاست جمهوری او به عنوان وزیر بهداشت یا وزیر صحت انتخاب شد و بعد از وفات او، در سال 2007 با 89 در صد آراء به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. دفعۀ بعد، در سال 2012، با 97 در صد آراء رئیس جمهور شد.

این بار، بازهم محتملا آقای بردی محمدوف با درصد بالایی مانند دوره های گذشته انتخاب خواهد شد. طی کمپین این انتخابات، که بسیار آرام و بدون سروصدا برگزار شد، آقای بردی محمدوف با آغاز هزارۀ سوم، به مردم خود وعدۀ یک ترکمنستان مرفه و بدون وابستگی سیاسی را داد.

ترکمنستان پنج میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از ممالک مهم تولید کنندۀ گاز است. چندی قبل در قانون اساسی این کشور تجدید نظر صورت گرفت. دورۀ ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال افزایش یافت و نهایت سن برای کاندید شدن برداشته شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید