فرانسه/انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه: انتقاد ٢۵ دارندۀ نوبل اقتصاد از برنامه‌های "ضد اروپایی"

جوزف استیگلیتز آمریکایی که در سال ٢٠١١ برندۀ نوبل اقتصاد شد، یکی از کارشناسانی است که بر مشکلات ناشی از جهانی شدن تأکید دارد.
جوزف استیگلیتز آمریکایی که در سال ٢٠١١ برندۀ نوبل اقتصاد شد، یکی از کارشناسانی است که بر مشکلات ناشی از جهانی شدن تأکید دارد. RFI

در حالی که تنها پنج روز به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده، ٢۵ دارندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد با انتشار مطلبی در روزنامۀ لوموند از برنامه‌های "ضد اروپایی" و "حمایت‌گرایی" اقتصادی برخی نامزدها انتقاد کردند. از یازده کاندیدا، نویسندگان مقاله فقط از مارین لوپن، نامزد راست افراطی نام می‌برند.

تبلیغ بازرگانی

 ٢۵ کارشناس برجستۀ اقتصاد می‌نویسند: "برخی نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه، از جمله مارین لوپن، برای توجیه سیاست‌های خود در قبال اروپا به پژوهش‌ها یا گفته‌های ما استناد کرده‌اند".

آنان سپس توضیح می‌دهند که "به رغم مواضع متفاوت ما در مورد اتحاد پول (یورو)، همگی به اتفاق استفادۀ ابزاری از اندیشۀ اقتصادی را محکوم می‌کنیم".

آمارتیا سِن از هند، رابرت سالو از آمریکا و ژان تیرول از فرانسه، از جمله ٢۵ دارندۀ نوبل اقتصاد هستند که این مطلب را امضا کرده‌اند. از نظر آنان ساختار اروپا برای پاسداری از پیشرفت‌های اقتصادی کشورهای عضو اهمیت بنیادین دارد.
برخی از امضاکنندگان از نظر اندیشۀ اقتصادی لیبرال شناخته می‌شوند اما برخی دیگر از منتقدان شناخته‌شدۀ روند جهانی شدن و پول "یورو" هستند. جوزف استیگلیتز آمریکایی که در سال ٢٠١١ برندۀ نوبل اقتصاد شد، یکی از کارشناسانی است که معمولاً بر مشکلات زاییدۀ جهانی شدن تأکید دارد. به همین دلیل، جبهۀ ملی فرانسه (حزب راست افراطی به رهبری مارین لوپن) در انتشارات خود و یا در سخنرانی‌های مسئولانش به کرات به عقاید استیگلیتز ارجاع داده است.

اما ٢۵ اقتصاد دان در مطلب خود تأکید می‌کنند که "برنامه‌های ضد اروپایی تغییراتی را پیشنهاد می‌کنند که در نهایت، به بی‌ثباتی فرانسه و اختلال در همکاری کشورهای اروپایی خواهد انجامید". آنان معتقدند که ساختار اتحادیه، در مجموع "ثبات اقتصادی و سیاسی اروپا را تأمین کرده است".

آنان همچنین هشدار می‌دهند که "سیاست‌های حمایت‌گرانه (پروتکسیونیسم)، انزوا طلبی و کاهش ارزش پول به قصد افزایش توان رقابت، همگی به ضرر کشورهای هم‌پیمان و در نهایت به ضرر فرانسه تمام می‌شود".
راست افراطی فرانسه معتقد است که با خروج از چارچوب پول یورو، می‌توان به پول ملی با ارزشی کمتر متوسل شد و از این طریق صادرات را به یکباره افزایش داد.

امضاکنندگان این مطلب انتقادی از مهاجرت نیز دفاع می‌کنند و می‌نویسند: "مهاجران وقتی به درستی به بازار کار وارد شوند، برای کشور میزبان امتیاز اقتصادی محسوب خواهند شد".
مخالفت با مهاجرت یکی از محورهای اصلی تبلیغات انتخاباتی راست افراطی است.

با این که ٢۵ امضاکنندۀ این یادداشت فقط از مارین لوپن اسم می‌برند اما برخی دیگر از کاندیداها نیز برنامه‌های "ضد اروپایی" دارند. به عنوان مثال فرانسوا اَسلینو که میزان طرفدارانش حدود یک درصد ارزیابی می‌شود، محور برنامۀ خود را "فرِکسیت" نام گذاشته است. فرکسیت (Frexit) بر وزن "برکسیت" به معنای خروج فرانسه از اتحادیۀ اروپاست.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید