فرانسه/مطبوعات

انتخابات فرانسه موضوع اول مطبوعات فرانسه

در فرانسه فضای داغ انتخاباتی همچنان ادامه دارد.
در فرانسه فضای داغ انتخاباتی همچنان ادامه دارد. Reuters

فضای داغ انتخاباتی در فرانسه، چنانکه انتظار می رود، شمار فراوانی از صفحات روزنامه‌های امروز چاپ پاریس را به خود اختصاص داده است. 

تبلیغ بازرگانی

بااینکه نامزد مستقل لیبرال، "امانوئل مکرون" نامزد منتخب دلخواه و ایده آل بخش قابل توجهی از جامعه نیست، ولی نگرانی از ناشناخته های سیاسی که ممکن است با انتخاب خانم "مارین لوپن" کاندیدای جبهه ملی، راست افراطی، به کشورتحمیل شود موجب شده است که بخش بزرگی از فرهیختگان، اهل قلم و هنرمندان کشور به مخالفت با سپردن عالی ترین مقام سیاسی کشور به جبهه ملی بپردازند.

خانم "لوپن" دو موضوع عمده نگران کننده را دردستور کار مبارزات انتخاباتی خود قرارداده است، مقابله با پیامدهای جهانی شدن، بازگشت به پول ملی فرانسه و خروج از حوزه پولی یورو.

درروزنامه های امروز مبارزات انتخاباتی همچنان همه اخبار و گزارش های دیگررا تحت الشعاع قرارداده است. موضوع تازه ای که طی روزهای اخیر وارد بحث های انتخاباتی شده تردیدی است که در مواضع نامزد جبهه ملی درمورد جایگزینی واحد پولی اروپا "یورو" به وجود آمده است.

فیگارو روزنامه گرایش راست فرانسه می نویسد: خانم "لوپن" درروزهای اخیر برای جلوگیری از رمیدن رای دهندگان نگران، ازتغییرات مورد نظر خود درمورد یورو و خروج از حوزه پولی اروپا سخنی نمی گوید، اما کارشناسان تردیدی ندارند که سیاست های اعلام شده خانم لوپن ناخواسته به ترک حوزه "یورو"، پول واحد اروپا، خواهد انجامید.

سرمقاله نویس فیگارو می نویسد: گفته می شود که خانم لوپن به دنبال ایجاد یک واحد پولی ویژه برای معاملات فرانسه است، درصورت واقعیت داشتن چنین نظری، این با خروج از یورو چه تفاوتی می تواند داشته باشد، زیرا با ایجاد چنین ارزش مبادلاتی تازه، بانک مرکزی اروپا عملاً فرانسه را از حوزه ی عملکرد واحد پول اروپایی کنارخواهد گذاشت.

سرمقاله نویس فیگارو می افزاید: ساده لوح نباشیم، عزم رهبر جبهه ملی برخروج از واحد پولی اروپا جدی است و با انجام آن کشوررا درمخاطرات قابل پیش بینی قرار خواهد داد.

فیگارو می نویسد: پیامد بلافصل خروج ازواحد پولی اروپا جهش صعودی نرخ بهره خواهد بود که همزمان موجب عمیق ترشدن چاه ویل کسربودجه‌ی دولت خواهد بود.

واما انتشار منشور جدید حماس فلسطین، متشکل از ۴۵ بند، در وسائل ارتباط بین المللی به گستردگی مورد توجه قرار گرفته است. دریکی از بندهای منشور جدید وجود کشور فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ میلادی پذیرفته می شود.
به گفته کارشناسان این بند از منشور می‌تواند بدان معنا تلقی شود که حماس حاضر است تحت شرایطی موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد.

درمنشور پیشین حماس مبارزه تا "نابودی اسرائیل" یکی ازبندهای اصولی این جنبش ذکر شده بود. روزنامه های امروز فرانسه گزارش های مفصلی را به محتویات و هدف های منشورجدید حماس اختصاص داده اند.
لیبراسیون می پرسد آیا تغییرمنشورحماس که در آن مرزهای ۱۹۶۷ را به رسمیت شناخته می شود یک بلوف است یا واقعاً گامی است به جلو؟.

لیبراسیون می نویسد: با اینکه گفته می شود سند جدید نافی و باطل کننده مفاد منشور قبلی حماس نیست، بااین حال، بیشتر کارشناسان براین باورند که این سند گامی است ازسوی حماس درجهت به فراموشی سپردن بند مربوط به "لزوم نابودی اسرائیل" درمنشورقبلی.

لیبراسیون می نویسد: دراین منشور مورد تازه دیگری وجود دارد و آن این که تصریح شده است که حماس با مردم یهودی به عنوان پیروان یک آئین سرجنگ ندارد.

مورد تازه ی دیگری که در سند جدید به چشم می خورد این است که هیچ اشاره ای به "اخوان المسلمین" نشده است.
لازم به یاد آوری است که حماس درتاریخچه این جنبش همیشه خود را بخشی از جنبش "اخوان المسلمین" درخاورمیانه دانسته است.

واما درهومنیته، روزنامۀ نزدیک به حزب کمونیست فرانسه، یک گزارش دو صفحه‌ای درمورد رهبران راستگرای افراطی و به نوشته این روزنامه "خطرناک" درجهان امروز به چاپ رسیده است.

این چهار رهبردر قدرت عبارتند از دونالد ترامپ درآمریکا، ویکتوراوُربن رهبرمجارستان، یاروُسلاو کازینسکی درلهستان و رجب طیب اردوغان درترکیه.

هومنیته می نویسد: راست افراطی که درچندین کشور قدرت را دردست دارد ماسک خود را کنار گذاشته و بنیادهای ایدئولوژی خود را بروز می دهد.

هومنیته می نویسد: آنها با اجرای سیاست های ضد مهاجرپذیری وضد سندیکایی درصدد ایجاد یک قدرت مرکزی متمرکز هستند که می توان نمونه های آنرا درکشورهایی مانند آمریکا، ترکیه، مجارستان ولهستان ملاحظه کرد.

درمورد ترکیه هومنیته به دستگیری ها و سرکوب های وسیع ماه های اخیر توسط حکومت اردوغان اشاره می کند و می نویسد: ازژوئیه گذشته تا کنون ۱۴۰ هزارنفر، تحت عنوان مبارزه با کودتاگران‌، شغل خود را ازدست داده و چهل هزار نفر زندانی شده اند که حداقل ۱۵۰ روزنامه نگاردرمیان آنان دیده می شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید