بررسی روزنامه های امروز فرانسه

انتخابات مجلس موسسان در تونس

@fotolia

نه ماه پس از پیروزی خود علیه استبداد و فساد، مردم تونس روز یکشنبه آینده برای گزینش نمایندگان مجلس موسسان، به پای صندوق های رأی می روند. روزنامه های فرانسه امیدوارند که مبارزه جانانه مردم تونس تبدیل به یک الگو برای برای همه کشورهای خاورمیانه بشود     

تبلیغ بازرگانی

روزنامه بزرگ صبح پاریس، فیگارو: تونسی ها با لذت تمام در حال چشیدن مزه روح بخش آزادی هستند. آنها روز یکشنبه آینده برای نخستین بار در تاریخ خود در یک انتخابات شفاف و دموکراتیک بمنظور انتخاب نمایندگان مجلس موسسان شرکت خواهند نمود.

در مرحله بعد، نمایندگان واقعی و منتخب مردم تونس درمجلس موسسان، ضمن تدوین قانون اساسی تازه ای برای تونس، شکل سیاسی حکومت آینده اینکشور را، احتمالأ با رجوع مجدد به آرأ مردم از طریق رفراندم، تعیین خواهند کرد.

شهروندان و جوانان شجاع تونسی که بساط استبداد و فساد رئیس جمهوری فراری اینکشور، زین العابدین بن علی را سرنگون ساختند، اولین مردمی هستند که در خاورمیانه علیه زورگوئی و فساد و استبداد به پا خاستند...    

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید