روزنامه های امروز فرانسه

انتخابات و تاریخ فرانسه، بدهی های حکومت ها و محاکمۀ جوانان جهادی

کلیسای ساکره کور، یا به فارسی «قلب مقدس».
کلیسای ساکره کور، یا به فارسی «قلب مقدس». Education Images/UIG via Getty Images

راه اندازی مجدد کمپین فرانسوا فیون، هامون میخواهد در بدهی و اداره و مدیریت آن نو آوری کند، محاکمۀ ۵۳ نوجوان جهادی کمتر از هژده سال، یک نوع محاکمۀ بی سابقه، کابل غرق در جنگ و بالاخره تسویه حساب فرانسه با تاریخ خودش آیا کلیسای قلب مقدس را باید خراب کرد یا اینکه به شکل دیگری، برای قربانیان کمون پاریس اعادۀ حیثیت کرد.

تبلیغ بازرگانی

با یک خبر از لیبراسیون آغاز میکنم که در آن صحبت از پیشنهاد یک شهروند شهر پاریس است، برای تخریب کلیسای ساکره کور، یا به فارسی «قلب مقدس». زیر عنوان خراب کردن قلب مقدس و اعادۀ حیثیت از کمون پاریس، در این نوشته میخوانیم که یکی از اهالی بخش هژدهم پاریس، با روحیۀ انقلابی و شوخ منش، پیشنهاد کرده است که تخریب این کلیسا، در بودجۀ اشتراکی که توسط شهرداری برنامه ریزی شده است، نوشته شود. «قلب مقدس ورسای یک داغ وارسایی است که به حافظه کمون پاریس توهین میکند. این پروژه شامل تخریب کامل این کلیسا طی یک جشن بزرگ است.» البته مسئولین شهرداری پاریس در حال حاضر این طرح را غیر قابل پذیرش توصیف کرده اند.

لیبراسیون در ادامه مینویسد که بلی، این کلیسا که بسیار بیننده دارد و در یک محل مرتفع شهر قرار گرفته است، حتماً یک داغ نیست، ولی از نظر زیبایی میشود در بارۀ آن تردید داشت، و از سوی دیگر، این کلیسا، در منظرۀ شهر پاریس، حک شدن یک تصویر مربوط به حافظۀ بسیار خاص و حتی مخصوص یک گرایش خاص است. ولی ایجاد این کلیسا بر میگردد به آنچه در تاریخ فرانسه به نام هفتۀ خونین نقش بسته است. بسیاری از مردم این هفته را فراموش کرده اند و آنچه را که قبل از آن صورت گرفته بود هم، فراموش کرده اند. قبل از آن، در سال ۱۸۷۱، کمون پاریس بود، که کارل مارکس از آن در تحلیل های خود یاد میکند و همچنان، در سال قبلش، جنگ فرانسه و آلمان و شکست فرانسویان بود. بعد از این شکست، حکومت فرانسه به وارسای میرود، پاریس به آلمان داده میشود، ولی اهالی شهر خود را به شکل کمون سازماندهی میکنند و در برابر آلمانی ها و حکومت ورسای مبارزه میکنند. حکومت آنان را دستگیر کرده، ارتش ورسایی، بین ۲۱ تا ۲۸ ماه می سال ۱۸۷۱، آنان را تیرباران میکند. تاریخ نویسان تعداد کشته شدگان این هفتۀ خونین را بین شش هزار تا بیست هزار نفر ارزیابی میکنند. دوسال بعد، پارلمان فرانسه تصمیم میگیرد که در محل تیرباران کمونارد ها، کلیسا ساخته شود.

بعد از این قضایا، قرن بیست می آید و دو جنگ جهانی که باعث میشود مردم کمون پاریس را فراموش کنند. حالا مسئلۀ یاد بود این انقلابیون قرن نوزده، و آرمان های آنان مطرح است. چندی قبل با یک همچنین استدلالی بلژیکی ها هم میخواستند کلیسای کلان شهر لیژ را خراب کنند.

* * *

برمیگردیم به مسایل روز، چگونه فرانسوا فیون میخواهد کمپین خود را دوباره راه اندازی کند؟ این عنوان اصلی صفحۀ اول فیگارو است که هنوز آخرین خبر روز در این مورد را که اعلان «تحت پیگرد» قرار گرفتن او و کنار نرفتن او است، در دست نداشت. فیگارو می نویسد «در حالیکه مشکلات فرانسوا فیون با قضا (دادگستری) پایان نیافته اند، نخست وزیر سابق میخواهد این را نشان بدهد که کاندیدای کامل است و در آینده لحن خود را در برابر کاندیدای دیگر، امانوئل ماکرون، تشدید خواهد داد».

* * *

محاکمۀ ۵۳ جوان جهادی را لیبراسیون آورده است. آنان در مسایل تروریستی بازداشت شده اند و تنها این عده که دستگیر شده اند نیستند، در میان نوجوانان تعداد زیادی هم مورد پیگرد پیشگیرانه قرار دارند و لیبراسیون نوشته است که این نسل های تازه وارد، برای دستگاه دادگستری، مشکلات جدید خلق کرده اند. در میان این ۵۳ نفر، جوانان بسیار خشنی هم حضور دارند. یکی از آنان، یک دانش آموز کرد است که رادیکال شده و در ژانویه سال گذشته در شهر مارسی، وارد عمل شده بود. وارد عمل شدن او به معنی حمله به یک معلم یهودی تبار بود، با کارد. محاکمۀ این جوان، که شانزده سال دارد، سر از امروز در شهر پاریس آغاز میشود.

* * *

بنوا هامون، در بارۀ بدهی های فرانسه ابراز موضع گیری کرده است. صحبت از ۳ درصد کسری بودجۀ حکومت های کشورهای اروپایی است که رقم آن، توسط اروپا تعین شده است. یعنی اروپا تصمیم گرفته است که هیچ یک از کشورهای عضو حق ندارد در بودجۀ سالیانۀ خود، بیشتر از سه در صد کسر داشته باشد. حالا بنوا هامون، کاندیدای رسمی سوسیالیست ها، اعلان کرده است که این رقم سه در صد بی معنی است. دلیل این محدودیت، جلوگیری از افزایش بیش از حد بدهی کشور های اروپایی است. و خود بدهی هم، که بزرگان اروپا همیشه باز پرداخت آن را به عنوان یک مسئلۀ اجتناب ناپذیر مطرح میکردند، حالا بنوا هامون میگوید که اگر ما در بدهی ما، برابر کرۀ زمین احساس مسئولیت میکنیم، در برابر بانک ها ما میتوانیم بدهی های خود را دوباره مورد مذاکره قرار بدهیم. او همچنان اضافه میکند که میخواهد آلمان را متقاعد کند که قبول کند که بدهی های کشورهای اروپایی توسط مجموع این کشورها ضمانت شوند. این هم تا حالا حرفی بود که مسئولین بزرگ اروپا از گفتن آن اباء میورزیدند.

* * *

روزنامۀ هومانیته در صفحۀ سوم خود، زیر عنوان «کابل ملکه های کوچک خود را دوست ندارد» نوشته است که دختران دوچرخه سوار افغان، که در کشور خود در خطر هستند، از محافظت فرانسه محروم شدند. یک خانوادۀ فرانسوی که در لواره زندگی میکند، میخواهد دو دختر جوان دوچرخه سوار افغانی را نجات بدهد. در ادامه صحبت از مشکلات این دو دختر در کابل است که حتی به مرگ تهدید شده اند و همچنان، حکایت زندگی آنان، که مدتی در ایران بودند و در ایران، ورزش دوچرخه رانی را دریافته اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید