اروپا

انتخابات پارلمانی در اسلواکی و بحران مهاجران

تبلیغ بازرگانی

شهروندان اسلواکی امروز برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای رفتند.

موضوع بحران مهاجرت و سهمیه‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای اسکان مهاجران از جمله موضوعات عمده در انتخابات پارلمانی این کشور است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید