عراق

انتخابات پارلمانی عراق

reuters

درحالی که دو روز بیشتر به برگزاری انتخابات پارلمانی عراق نمانده است، تبلیغ علیه هواداران حزب بعث و صدام حسین ادامه دارد. امروز دو لیست جدید شامل 497 نفر از افسران وزارت خانه های کشور و دفاع منتشر شده است که کمیسیون انتخاباتی آنها را از شرکت در انتخابات محروم کرده است. 

تبلیغ بازرگانی

هزاران عراقی برای انتخاب نمایندگان خود در روز یکشنبه به پای صندوق های رأی می روند.

انتخابات، از روز پنجشنبه برای اعضای نیروهای امنیتی، بیماران و زندانیان آغاز شده است.

روزهای جمعه و شنبه نیز عراقی های مقیم خارج از کشور رأی خود را به صندوق می ریزند.

حدود 19 میلیون عراقی باقیمانده روز یکشنبه رأی خواهند داد.

رهبران مذهبی سنی، شیعه و بلنگوهای های مساجد روز جمعه از مردم برای رفتن به پای صندوق رأی دعوت کردند. در انتخابات سال 2005، مناطق سنی شرکت در رأی گیری را تحریم کرده بودند.

درعین حال انجام سه سوءقصد خونین در بغداد با 14 نفر کشته، امر انتخابات را با خشونت در آمیخته است، از این رو انتخابات روز یکشنبه تحت پوشش شدید امنیتی برگزار می شود.

200 هزار نیروی امنیتی تنها در بغداد بکار گرفته می شوند و گردش اتوموبیل و دوچرخه در شهر در این روز ممنوع است.

در انتخابات روز یکشنبه که دومین انتخابات ملی پس از سقوط صدام حسین در این کشور است، نمایندگان مجلس عراق برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد.

به گفتۀ یک مقام آمریکائی، نتایج نسبی انتخابات بر اساس خواندن آرای30 درصد حوزه های اخذ رأی، توسط کمیسیون انتخاباتی در روزهای 10 و 11 مارس اعلام خواهند شد.

نتیجه انتخابات سپس باید به تأیید دادسرای عالی کشور برسد. این مرکز یک ماه فرصت دارد تا به شکایات احتمالی رسیدگی کند.

آمریکا 26 اکیپ شامل چهار ناظربرای هراکیپ در نظر گرفته است که در سراسر کشور بر اجرای درست رأی گیری و جلوگیری از تخلفات عمل کنند.

درحالی که دو روز بیشتر به برگزاری انتخابات نمانده است، تبلیغ علیه هواداران حزب بعث و صدام حسین ادامه دارد. امروز دو لیست جدید شامل 497 نفر از افسران وزارت خانه های کشور و دفاع منتشر شده است که کمیسیون انتخاباتی آنها را از شرکت در انتخابات محروم کرده است.

یک مقام آمریکائی ، ضمن اظهار خوش بینی نسبت به پذیرفتن مشروعیت انتخابات توسط مردم، امکان طرح ادعا های زیاد در ارتباط با تخلفات را رد نکرد و گفت، با توجه به تلاش و رقابت موجود برای کسب امتیازات سیاسی، پروسۀ تشکیل دولت جدید طولانی، دشوار و احتمالاً خشن پیش بینی می شود.

تشکیل دولت جدید، در انتخابات گذشته که درسال 2005 میلادی برگزار شد، پنج ماه بطول انجامید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید