انگلیس

انتخابات پارلمانی و معلوم نبودن نتیجه

حوزۀ رأی گیری در یک خشکشویی
حوزۀ رأی گیری در یک خشکشویی

مسألۀ مهم در این انتخابات این است که آیا حزب محافظه کار ، حزب مخالف دولت کنونی، که بر اساس نظرسنجی های پیش از انتخابات فاتح این انتخابات است خواهد توانست به اکثریت مطلق برای تشکیل دولت جدید دست یابد یا مجبور به ائتلاف با احزاب دیگر خواهد بود. چشم انداز سر بر کردن یک مجلس به اصطلاح انگلیس ها "معلق" یا "آویخته" (Hung parliment) مجلسی که هیچ حزبی به تنهائی در آن حائز اکثریت مطلق نباشد نگرانی هائی را در انگلیس بر انگیخته است. انگلیس از سال ١٩٧٤به این سو با چنین وضعیتی رو به رو نبوده است.

تبلیغ بازرگانی

درحدود ٤٥میلیون نفر افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات در انگلیس امروز (پنجشنبه) به پای صندوق های رأی فراخوانده شدند تا٦٥٠ نمایندۀ مجلس عوام این کشور را برگزینند.

حوزه های رأی گیری در ساعت٧ بامداد به وقت محلی درهای خود را به روی رأی دهندگان گشوده اند و تا ساعت ٢٢ به وقت محلی پذیرای آنان خواهند بود. شمارش آراء بلافاصله پس از بسته شدن مراکز رأی گیری آغاز می شود و نخستین نتایج انتخاباتی یک ساعت بعد در دسترس رسانه ها خواهد بود.

مسألۀ مهم در این انتخابات این است که آیا حزب محافظه کار ، حزب مخالف دولت کنونی، که بر اساس نظرسنجی های پیش از انتخابات فاتح این انتخابات است خواهد توانست به اکثریت مطلق برای تشکیل دولت جدید دست یابد یا مجبور به ائتلاف با احزاب دیگر خواهد بود.

چشم انداز سر بر کردن یک مجلس به اصطلاح انگلیس ها "معلق" یا "آویخته" (Hung parliment) ، مجلسی که هیچ حزبی به تنهائی در آن حائز اکثریت مطلق نباشد نگرانی هائی را در انگلیس بر انگیخته است. انگلیس از سال ١٩٧٤به این سو با چنین وضعیتی رو به رو نبوده است.

هر یک از احزاب برای داشتن اکثریت مطلق باید ٣٢٦ کرسی از کل ٦٥٠ کرسی مجلس عوام را از آن خود سازند.

در هر حال تحلیلگران سیاسی دو سناریو را برای انتخابات پارلمانی امروز انگلیس پیش بینی کرده اند.

در سناریوی اول، حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون، که نظرسنجی ها از پیروزی او خبر داده اند، اکثریت مطلق را خواهد داشت و روز جمعه (فردا) گوردون براون ، رهبر حزب کارگر و نخست وزیر کنونی مقر نخست وزیری را به او تحویل خواهد داد.

در سناریوی دوم هیچ یک از احزاب حائز اکثریت مطلق یعنی صاحب ٣٢٦کرسی نخواهند شد. در این صورت دولت کنونی فعلاً بر سر کار خواهد ماند مگر آن که یا تا زمانی که نخست وزیر تصمیم بگیرد استعفای خود و دولتش را تسلیم ملکۀ انگلیس کند.

البته سناریوی سومی که منتفی تلقی می شود ائتلاف میان دو حزب بزرگ کارگر و محافظه کار است که بر خلاف دیگر کشورهای اروپائی در انگلیس امری استثنائی است و جز در خلال دو جنگ جهانی اول و دوم و بحران اقتصادی سال ١٩٢٩به وقوع نپیوسته است.

حزب لیبرال دموکرات به رهبری نیک کلگ (Nick Clegg) سومین حزب مهم حاضر در این انتخابات است.

این انتخابات و پیامدهای احتمالی آن را در گفتگوئی با مهرداد خوانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن مورد بحث قرار داده ایم.

انتخابات در بریتانیا

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید