دسترسی به محتوای اصلی
اتحادیه اروپا

انتخاب دو مقام عالی اتحادیه اروپا و اجرای همزمان معاهدۀ لیسبون

متن توسط : ناصر اعتمادی
۲ دقیقه

بیست و هفت کشور اتحادیۀ اروپا هرمان وان رومپویی، سیاستمدار بلژیکی را به عنوان نخستین رئیس ثابت شورای اروپا برگزیدند و همزمان مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر عهدۀ خانم کاترین آشتون سیاستمدار انگلیسی گذاشتند.

تبلیغ بازرگانی

بیست و هفت کشور اتحادیۀ اروپا نخست وزیر پیشین بلژیک، هرمان وان رومپویی، را به عنوان نخستین رئیس ثابت شورای اروپا برگزیدند و همزمان مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر عهدۀ خانم کاترین آشتون سیاستمدار انگلیسی گذاشتند.

فرانسه و آلمان، از انتخاب هرمان وان رومپویی پشتیبانی کردند و با انتخاب خانم آشتون به مقام نمایندۀ سیاست خارجی اتحادیه اروپا دولت انگلستان نیز اعلام کرد که از نامزدی تونی بلر بر اشغال مقام ریاست شورای اروپا صرف نظر می کند.

رئیس جمهوری فرانسه از انتخاب این دو تن در رأس اتحادیه اروپا ابراز خرسندی کرد و از آن نیز به عنوان رویدادی تاریخی یاد نمود.

با روی کار آمدن این دو، در واقع، معاهدۀ لیسبون به عنوان قانون اساسی اروپا به طور همزمان و رسماً به اجرا گذاشته خواهد شد.

نخستین رئیس شورای اروپایی در بیانیه ای که پس از انتخاب خود به زبان های فلامند، فرانسوی و انگلیسی خواند، وعده داد که عامل اقدام و اتحاد باشد.

خانم آشتون نیز در اظهاراتی که پس از انتخاب خود ایراد نمود وعده داد نتایج و کارنامۀ قابل قبولی در رأس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارایه کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.