افغانستان / قربانیان حکومت

انتشار اسامی هزاران قربانی حکومت تحت حمایت اتحاد شوروی در افغانستان

روزنامه "هشت صبح" چاپ کابل در شماره روز چهارشنبه خود اسامی 5 هزار قربانی دوران حکومت تحت حمایت اتحاد شوروی در دو سال 1357تا 1358خورشیدی را انتشار داده است. 

تبلیغ بازرگانی

روزنامه افغانی در این گزارش یاد آوری کرده است که این افراد توسط مامورین سازمان اطلاعاتی افغانستان وقت، " آگسا " به اشکال گوناگون کشته و یا ناپدید شده اند.
به گزارش هشت صبح قربانیان پس از دستگیری با اتهام هائی چون "اخوانی"، "اشرار"، "مائوئیست "ملاک "، "توضیع کننده شبنامه ، "تبلیغ علیه نظام " ویا "خمینیست " روبه رو بوده و سر به نیست شده اند.
در فهرست روزنامه اسامی قربانیان نام، نام پدر، محل سکونت، و نوع اتهام قربانیان ذکرشده است.
بنا براین گزارش، این اتهامات در ادبیات سیاسی حزب حاکم هودار شوروی "حزب دموکراتیک خلق" به مخالفین حکومت وارد شده و در بیشتر مواقع برای متهمین احکام اعدام صادرشده است.
برخی از اعضاء خانواده های قربانیان گفته اند که نام ناپدید شدگان خود را در این فهرست دیده اند.
منابع خبری افغان می گویند، هم اکنون نیز یک گزارش مفصل تحت عنوان "گزارش عدالت انتقالی" متشکل از هزاران صفحه از اطلاعات موجود درباره، سه ده جنگ و قربانیان آن، توسط کمیسیون مسقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده و در اختیارحامد کرزی رئیس جمهوری قرارگرفته است.
سازمان های حقوق بشری می گویند دولت کابل تا کنون از انتشار متن این گزارش خودداری کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید