کُرۀ شمالی

انتشار «تصادفی» موشک های کُرۀ شمالی

تصاویر و نقشه‌های این دو موشک که به هنگام بازدید «کیم یونگ - ان»، رهبر کُره از یکی از تاسیسات آکادمی علوم نظامی بر دیوار نقش بسته بود، در گزارشی توسط رسانه‌های این کشور منتشر شد.
تصاویر و نقشه‌های این دو موشک که به هنگام بازدید «کیم یونگ - ان»، رهبر کُره از یکی از تاسیسات آکادمی علوم نظامی بر دیوار نقش بسته بود، در گزارشی توسط رسانه‌های این کشور منتشر شد. REUTERS

کرۀ شمالی جزئیات دو موشک قاره پیمای خود را که هنوز در مرحلۀ آزمایش قرار دارد، ظاهراً بصورت تصادفی به نمایش گذاشت.

تبلیغ بازرگانی

تصاویر و نقشه‌های این دو موشک که به هنگام بازدید «کیم یونگ - ان»، رهبر کُره از یکی از تاسیسات آکادمی علوم نظامی بر دیوار نقش بسته بود، در گزارشی توسط رسانه‌های این کشور منتشر شد.

این تصاویر به موشکِ قاره پیمای «هوواسانگ ١٣» و موشک بالیستیک زیردریائی «پوکگونک سان ٣» مربوط می شود.

این نخستین بار نیست که کرۀ شمالی، ظاهراً بصورت تصادفی تصاویری را در بارۀ امکانات و تجهیزات نشامی خود منتشر می کند. به نظر کارشناسان هدف این کشور از این اقدام ارسال پیام های هشدار دهندۀ غیر مستقیم به کشورهای «متخاصم» است.

برخی کارشناسان اینگونه اقدامات را سنتی شناخته شده در حوزۀ تبلیغات نظامی کره تلقی می کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید