آمریکا

انتشار فهرست مراکز حساس برای آمریکا به وسیلۀ "ویکی لیکس"

ویکی لیکس
ویکی لیکس

وزارت امورخارجۀ آمریکا در یک یادداشت دیپلماتیک در فوریۀ سال گذشته از نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در سراسر جهان خواسته است فهرستی از "زیر ساخت های حساس و منابع کلیدی" درخارج از آمریکا را تهیه کرده و به واشنگتن بفرستند. این کار برای حفاظت از این مراکز دربرابرحملات تروریستی صورت گرفته است.

تبلیغ بازرگانی

سایت اینترنتی "ویکی لیکس" در ادامۀ افشاگری ها و انتشار اسناد محرمانۀ وزارت امورخارجه و دفاع آمریکا دیشب (یکشنبه شب) فهرست مراکز صنعتی و زیرساخت های حساس برای ایالت متحدۀ امریکا در سراسر جهان را منتشر کرد.
بر اساس این اسناد، آمریکا از این مراکز و تأسیسات "در برابر حملات تروریستی" حفاظت می کند چرا که از نظر واشنگتن از دست رفتن شان "به گونه ای پراهمیت" بر امنیت آمریکا تأثیر می گذارد.
این فهرست که بسیاری از کشورهای جهان را به استثنای خود آمریکا درمی گیرد طیف وسیعی را از کابل های زیردریائی ارتباطات گرفته تا بنادر، سدها، خطوط انتقال لولۀ گاز و نفت، معادن و شرکت های سازندۀ به و.یژه فراورده های داروئی مهم برای سلامت مردم را دربر می گیرد.
این مراکز و تأ سیسات که شمارشان به صدها می رسد در سراسر جهان پراکنده اند. به جز زیرساخت های استراتژیک، در این فهرست آبراه پاناما، یک معدن کوبالت در کنگو، چند معدن در افریقای جنوبی و آمریکای لاتین و شرکت های داروسازی و تهیۀ واکسن در دانمارک، ایتالیا، استرالیا و آلمان نیز به چشم می خورد.
بر اساس این اسناد، وزارت امورخارجۀ آمریکا در یک یادداشت دیپلماتیک در فوریۀ سال گذشته از نمایندگی های دیپلماتیک این کشوردرسراسرجهان خواسته است فهرستی از "زیر ساخت های حساس و منابع کلیدی" در خارج از آمریکا را تهیه کرده و به واشنگتن بفرستند. "زیر ساخت های حساس و منابع کلیدی" که از دست دادن شان متضمن پیامدهائی مهم برای سلامت مردم آمریکا و امنیت اقتصادی یا ملی این کشور باشد.
هدف از تهیه و "به روز" نگه داشتن این فهرست "پیش بینی، جلوگیری، خنثی سازی یا کاهش تأثیرات اقدامات تروریستی است که نابودی چنین مراکز و تأسیساتی را هدف گرفته باشد.
چند مرکز تولید دارو و انرژی فرانسه نیز در این فهرست وجود دارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید