عربستان

انتصاب شاهزاده نایف، وزیر کشورمحافظه کار و ضد ایرانی عربستان به مقام ولیعهدی

Reuters

مبارزه ای بی امان با سازمان تروریستی القاعده، سرکوب بی رحمانۀ هرگونه مخالفت با رژیم در داخل کشور، ضدیت با اهل تشیع و بالاخره داشتن موضعی خصمانه در قبال جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن کشور از موارد شهرت ولیعهد جدید عربستان سعودی است.

تبلیغ بازرگانی

شاهزاده نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور ٧٨ سالۀ عربستان سعودی که از ٣٦ سال پیش در کنار مشاغل دیگر عهده دار این مقام بوده است به عنوان ولیعهد جدید عربستان سعودی منصوب شد.
از شاهزاده نایف بن عبدالعزیر به عنوان شخضیتی فوق العاده محافظه کار و ارتجاعی یاد می شود و به باور بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان مسائل عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه ٨٧ سالۀ عربستان که "اصلاح طلبی محتاط" به شمار می رود به مراتب از شاهزاده نایف امروزی تر است.
مبارزه ای بی امان با سازمان تروریستی القاعده، سرکوب بی رحمانۀ هرگونه مخالفت با رژیم در داخل کشور، ضدیت با اهل تشیع و بالاخره داشتن موضعی خصمانه در قبال جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن کشور از موارد شهرت ولیعهد جدید عربستان سعودی است.
شاهزاده نایف در اعزام نیروهای عربستان سعودی به بحرین برای سرکوب جنبش اعتراضی شیعیان آن کشور و اعطای پناهندگی به زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سرنگون شدۀ تونس، نقشی اساسی داشته است.
ولیعهد جدید عربستان دارای روابطی نزدیک با تندروترین و متعصب ترین روحانیون عربستان است که با هر اصلاح و گشایشی در کشور مخالفت می کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض، شاهزاده نایف در مقام وزیر کشور ضمن سرکوب مخالفان و جلوگیری از هرگونه فعالیت نیروهای مترقی عربستان، که انتقادهای مبارزان و فعالان حقوق بشر را بر انگیخته است از پلیس نهی از منکر و امربه معروف این کشور که با بی رحمی با مردم برخورد می کند همواره حمایت کرده است.
در پی تصمیم پادشاه عربستان مبنی بر دادن حق رأی به زنان برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و شورای مشورتی عربستان، شاهزاده نایف اعلام کرده بود نه در حضور زنان در شورای مشورتی و نه در برگزاری انتخابات برای گزینش اعضای این شورا سودی نمی بیند.
نیمی از اعضای شورای مشورتی عربستان که تنها مجلس این کشور است انتصابی و نیم دیگر انتخابی هستند. این شورا صرفاً نقشی مشورتی دارد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید