انتقادهای یک دانشجو از نقض حقوق ملت ایران در حضور خامنه‌ای

محمد علی کامفیروزی دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق جزایی دانشگاه تهران
محمد علی کامفیروزی دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق جزایی دانشگاه تهران

محمد علی کامفیروزی دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق جزایی دانشگاه تهران در ملاقات روز شنبه دوازده تیر ماه رهبر جمهوری اسلامی با جمعی از دانشجویان، در حضور آیت الله خامنه ای نقض منظم حقوق اساسی مردم ایران را به ویژه توسط نهادهای تحت نظارت وی مورد انتقاد قرار داد.

تبلیغ بازرگانی

مشروح این انتقادها توسط سایت خبری "عصر دانشجو" و دیگر سایت ها از جمله "کلمه" وابسته به میرحسین موسوی نیز منتشر شده است. محمد علی کامفیروزی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته است که او به عنوان "فرزند شهید" نگران نقض حقوق مندرج ملت در قانون اساسی به ویژه حق آزادی بیان و عقیده و برخورداری از شغل و مصونیت حقوق اشخاص از هرگونه تعرض غیرقانونی است.
کامفیروزی سپس گفته است که انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر رهبری یا پرسش از برخی نظرات رهبر جمهوری اسلامی به برخورد با نشریات منجر شده به طوری که مدیر مسئول، سردبیر و نویسندۀ این یا آن روزنامه پس از طرح انتقاد راهی دادسرا و دادگاه می شوند. محمد علی کامفیروزی برخوردهای انضباطی با دانشجویان و محروم کردن آنان از حق تشکیل اجتماعات و بیان آزادانۀ افکار را دون شأن مردم ایران دانسته و افزوده است : "بسیاری از اصول قانونی و حقوق اولیه شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب آزادانۀ وکیل و یا مصونیت از تجسس ... به کرات در نهادهایی مانند کمیته های انضباطی و یا کمیتۀ ناظر بر نشریات نقض می شوند."
این دانشجوی منتقد سپس خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته است : "زیبندۀ نظام نیست که افکار عمومی شاهد اخبار فساد اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در دستگاه های مختلف از یک سو و شلاق خوردن کارگران و تضییع حقوق مستضعفین از سوی دیگر باشند." محمد علی کامفیروزی در ادامۀ این سخن تصریح کرده است که فقدان آزادی و شفافیت، عدم رعایت حقوق و آزادی های اساسی از جمله حق تشکیل تجمعات و تشکل های آزاد حاصلی جز گسترش فساد منظم در کشور نداشته است.
پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی در گزارش ملاقات دیروز آیت الله خامنه ای با دانشجویان کمترین اشاره ای به اظهارات این دانشجوی منتقد نکرده است، هر چند آیت الله خامنه ای در سخنانش تأکید نمود که اختلاف نظر با او هرگز در کشور جرم تلقی نشده و وی همواره پیروانش را در دانشگاه ها به مدارا و رعایت حقوق مخالفان فراخوانده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید