اروپا / ترکیه

انتقاد اروپا از رفتار دولت ترکیه با روزنامه نگاران ترک

سازمان "امنیت وهمکاری دراروپا"
سازمان "امنیت وهمکاری دراروپا" RFI/Persan

سازمان "امنیت وهمکاری دراروپا" با انتشار گزارشی در باره رفتار دولت ترکیه با روزنامه نگاران در این کشورهشدارداد.

تبلیغ بازرگانی

در این گزارش یادآوری شده است که درحال حاضرپنجاه و هفت روزنامه نگاردر ترکیه در زندان به سرمی برند و به نظرمی رسد که این کشوربیشترین روزنامه نگار زندانی در جهان را دارد.

به گزارش منابع خبری، شورای امنیت و همکاری دراروپا تاکید می کند که: این مسئله باعث انتقاد و نگرانی های شدیدی در مورد تعهد دولت این کشوربه آزادی مطبوعات و مشروعیت دموکراسی ترکیه شده است.

بنا برگزارش ها، "دونیا می تاتویچ" مقام مسئول آزادی رسانه ها درسازمان امنیت وهمکاری اروپا گفته است: هم اکنون حدود هفت صد تا یک هزارپرونده علیه روزنامه نگاران در دستگاه قضائی ترکیه مطرح است که که این شمارپرونده موجب نگرانی است، زیرا این احتمال وجود دارد که در آینده شمارزندانیان روزنامه نگاربیشترنیز باشد.

به نوشته سایت خبری "مدیای آزاد" سازمان امنیت و همکاری دراروپا درگزارش خود در باره ترکیه یادآوری می کند که : بیشترروزنامه نگاران در ترکیه براساس مقررات ویژه مصوبه دولت این کشور به عنوان مبارزه با تروریسم و تبلیغ درجهت اهداف گروههای تروریستی دستگیر و زندانی شده اند.
درگزارش گفته شده است شمار روزنامه نگاران با مجازات هائی مانند سه هزارسال زندان رو به رو هستند.

گزارش می نویسد دو روزنامه نگار درترکیه هریک صدو پنجاه پرونده در دستگاه قضائی دارند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید