افغانستان/قضایی

انتقاد دیده بان حقوق بشر از دستگاه قضایی افغانستان در پروندۀ قتل فرخنده

بعد از اینکه دادگاه عالی افغانستان حکم اعدام تعدادی از مجرمین سنگسار و قتل  فرخنده را منتفی اعلام کرد، «دیده بان حقوق بشر»، کل قوۀ قضایی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است.

تبلیغ بازرگانی

سنگسار شدن فرخنده، زن جوان ٢٧ ساله، خشونت دایمی علیه زنان را به نمایش گذاشت که در جامعۀ مرد سالار افغانستان هنوز هم زنان از آن رنج میبرند. در ماه مارس سال گذشته، فرخنده، که به نادرستی متهم به سوزاندن قرآن شده بود، توسط جمعی از مردم مورد ضرب و شتم قرار گرفت، سنگسار و سپس آتش زده شد.

در این قضیه در آغاز کار، دادگاه چهار تن را به اعدام محکوم کرد. ولی در مرحلۀ بعدی در تابستان گذشته، دادگاه  حکم اعدام این چهار نفر را منتفی اعلام کرد. این هفته دادگاه عالی افغانستان، تصمیم دادگاه مرافعه را تایید کرد. سه تن از این مجرمین، به جای اعدام به بیست سال زندان و یک نفر دیگر آنان، به ده سال زندان محکوم شدند.

سازمان دیده بان حقوق بشر، تعدیل مجازات این اشخاص را رد نمیکند و میگوید که این عمل میتواند از اینکه حکم اعدام به کار ظالمانۀ خود ادامه بدهد، جلوگیری کند. ولی این، اعمال عدالت در قضیۀ فرخنده نیست. 

این سازمان تصریح میکند که در همۀ مراحل پروندۀ فرخنده، دستگاه قضایی افغانستان ناکام مانده و نه تحقیقات را به خوبی انجام داده و نه مجازات را. بعضی از متهمین حتی وکیل مدافع  نداشتند. در میان نوزده تن از منسوبین پلیس، که به دلیل عدم جلوگیری از این سنگسار، مورد اتهام قرار گرفته بودند، تنها یازده تن آنان، مورد توبیخ قرار گرفتند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید