ایران

انتقاد رئیس مجلس از حرفهای ناسیونالیستی و قطع شبکه های اینترنتی

متن توسط : شهلا رستمی
۸ دقیقه

علی لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، امروز گفت : گاهي دركشور خودمان حرف‌هاي دهاتي‌وار ناسيوناليستي مطرح مي‌شود اما بايد گفت كه زمانه حرف‌هاي ناسيوناليستي و البته حرف‌هاي ماركسيستي گذشته است.

تبلیغ بازرگانی

علی لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، امروز در در سومين يادواره فرماندهان، سرداران و 542 شهید شهرستان بابلسر، با گفتن این که دشمنان بدانند كه ملت‌هاي خاورميانه امروز بيدار شده‌اند و زير بار زور آن‌ها نمي‌روند، افزود : ": زماني در ايران گرايش‌هاي ناسيوناليستي وجود داشت اما امروز حتي در دنياي عرب هم اين حرف‌ها جايگاهي ندارد. البته فكرهاي ناسيوناليستي بعضأ براي براندازي جوامع وجود دارد. گاهي در كشور خودمان حرف‌هاي دهاتي‌وار ناسيوناليستي مطرح مي‌شود اما بايد گفت كه زمانه حرف‌هاي ناسيوناليستي و البته حرف‌هاي ماركسيستي گذشته است."
علی لاريجاني تاكيد كرد: امروز انحرافات و لغزشهايي وجود دارد، برخي به زبانهاي مختلف در صدد حذف روحانيت هستند، اين مبدا لغزش است. عده‌اي نيزمي‌گويند ما ولي فقيه داريم و احتياجي به روحانيت نداريم، اين نيز يك فتنه است. منافقين در ابتداي انقلاب اسلامي به مساجد آمده و گفتند به روحانيت نيازي نيست و خودمان نماز مي‌خوانيم، ولي امام(ره) به آنان نهيب زدند اگر روحانيت در بين مردم باشد، اسلام و دين آنان حفظ مي‌شود. امروز نيز همين است."
رييس مجلس افزود : "امروز در خاورميانه غوغايي به پا شده است و شرايط آن به كلي تغيير يافته است،و شيادان بسياري مترصد هستند كه در داخل كشور ما به نزاع‌ها و مشاجرات دامن بزنند و بگويند ناآرامي وجود دارد".
علی لار يجاني با تاكيد بر اين نكته كه امروز آن چه در خاورميانه مي‌گذرد جريان اسلامي است گفت : " شعار امروز در منطقه شعارهايي همچون الله اكبر، بازگشت حجاب و آزادي است"

مصاحبه با مجید محمدی

رئيس مجلس افزود: جوانان امروز از مسائل سياسي آگاه هستند و با قطع شبكه‌ها و اينترنت دردي دوا نمي‌شود.
از مجید محمدی، پژوهشگردرمسائل ایران و جامعه شناس پرسیدم ناسیونالیست بودن و یا واژه ناسیونالیسم می تواند دهاتی وار باشد؟ و از چه رو ؟
 

به گزارش ايرنا، در سخنرانی امروزعلی لاریجانی فردی لاريجاني با صداي بلند گفت : آقاي لاريجاني ما از عملكرد شما راضي نيستيم . بدنبال اعتراض اين فرد، سخنراني لاريجاني براي دقايقي قطع شد
به نوشته ایرنا : اين اعتراض با حمايت تني چند ازمردم حاضر كه اكثر از اعضاي خانواده هاي شهدا و جانبازان بودند، مواجه شد. در پي اين اعتراض،تعدادي از محافظين و مراقبين اين مراسم كه درنقاط مختلف مصلي مستقر بودند به يكباره به سمت مرد معترض رفته ، با گرفتن دست در مقابل دهان او مانع ادامه بيان اعتراضش شدند و او را به خارج از محل مراسم منتقل كردند
لاريجاني كه دراين مدت سكوت كرده بود با درخواست صلوات به سخنانش ادامه داد.
لاريجاني درپايان سخنراني حدود 45 دقيقه خود به رغم درخواست هاي متعدد خبرنگاران، حاضر به مصاحبه و گفت وگو با آنان نشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید