افغانستان

انتقاد سخنگوی کرزی از دستگیری طالبان در پاکستان

RFI Images

سیامک هروی، معاون سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان، گفت این نکته را مورد تأیید قرار می دهد که این بازداشت ها بر روند صلحی که دولت افغانستان در ارتباط با شورشیان مبتکر آن است اثری منفی دارد. وی این سخنان را در پاسخ به خبرگزاری فرانسه در ارتباط با دستگیری شماری از مسئولان بلند پایۀ طالبان افغانستان از جمله ملا عبدالغنی برادر پاکستان عنوان کرد.

تبلیغ بازرگانی

 از ملا عبدالغنی برادر به عنوان فرمانده عملیات نظامی طالبان و پس از ملاعمر، رهبر آنان، شخضیت شمارۀ ٢ طالبان افغان یاد می شود.

خبرگزاری فرانسه پس از نقل سخنان سیامک هروی می افزاید این نخستین باری است که دولت افغانستان رسماً گرفتن تماس با طالبان را در راستای پایان دادن به شورش طالبان تأیید می کند.

معاون سخنگوی حامد کرزی در بخش دیگری از سخنان روز شنبۀ خود این مسأله را نیز تأیید کرد که "کای آیده"*، نمایندۀ ویژۀ پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان با مسئولان طالبان گفتگوهائی داشته و دولت کابل را در جریان این گفتگوها قرار داده است.

این دیپلمات نروژی، که مدت مأموریتش در ماه دسامبر گذشته به پایان رسید، در روز جمعه به نوبۀ خود از دستگیری های اخیر مسئولان طالبان افغانستان در پاکستان انتقاد کرده و گفته بود این بازداشت ها باعث قطع تماس ها میان سازمان ملل و شورشیان افغان شده است.

سرانجام این که ریچارد هولبروک، نمایندۀ ویژۀ آمریکا برای پاکستان و افغانستان در روز جمعه در واشنگتن بر خلاف "کای آیده"، از اقدام دولت پاکستان مبنی بر بازداشت مسئولان طالبان افغان استقبال کرد.

ریچارد هولبروک در ارتباط با گفتگوهای "کای آیده" با طالبان گفت هرچند دولت آمریکا در این گفتگوها نقشی نداشته است، اما "کای آیده" آمریکائیان را نیز در جریان تماس ها و گفتگوهای خود با شورشیان افغان قرار داده است.

*Kai Eide
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید