ایران

انتقاد شدید میرحسین موسوی از حاکمیت

میرحسین موسوی در مصاحبه با سایت " کلمه "  از رهبران حاکم بر جمهوری اسلامی خواست "برای خود هورا نکشند" وبا برگزاری یک "رفراندوم" ببینند آیا مردم این "سیاست های ویرانگر" را قبول می کنند یا نه؟

تبلیغ بازرگانی

میرحسین موسوی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم و یکی از رهبران جنبش موسوم به "جنبش سبز" در گفتگوئی با سایت "کلمه" خطاب به زمامداران جمهوری اسلامی ایران پرسید چه کسی به آنان اختیار داده است که با ماجراجوئی و استبداد رأی کشور را درمقابل همۀ جهان قرار دهند و شرایطی وخیم را در اقتصاد کشور ایجاد کنند. میرحسین موسوی در این مصاحبه از رهبران حاکم بر جمهوری اسلامی خواست "برای خود هورا نکشند" وبا برگزاری یک "رفراندوم" ببینند آیا مردم این "سیاست های ویرانگر" را قبول می کنند یا نه؟
آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از این گفتگو ضمن رد ادعای جناح حاکم مبنی بر سرکوب جنبش سبز و به پایان رسیدن حیات آن گفت امتحان این ادعا خیلی ساده است.

میرحسین موسوی خواستار آن شد که حاکمیت در روزهائی چون شانزده آذر یا بیست و پنجم خرداد خیابان ها را از نیروهای سیاهپوش و مسلح خالی نگاه دارد تا مردم نظر خود را با استفاده از حقوق مندرج در اصل بیست و هفت قانون اساسی نشان دهند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم در پاسخ به پرسش های "کلمه" بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفت این که در مقر سازمان ملل گفته شود که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و این هائی که زندانی هستند می خواسته اند پلیس ها را بکشند نشان می دهد که جنبش در همه حال و همه جای ایران وجود دارد و عرصه را چنان بر ظالمان تنگ کرده است که تصدیق بدیهیات از سوی اینان مساوی رها کردن قدرت خواهد بود.
میرحسین موسوی نظام جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که امروز دچار توهمات خطرناکی است و مشغول خراب کردن همۀ پل های بزرگ و کوچک پشت سر است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید