ایران- عربستان

انتقاد عربستان از ایران

یک سخنگوی دولت عربستان سعودی، دولت تهران را به دامن زدن به آتش اختلاف های دینی درمنطقه وعدم رعایت موازین و معیارهای "حسن همجواری" با همسایگان خود متهم کرد. وی از کشف یک شبکۀ جاسوسی در کویت، شبکه ای که بنا برادعای کویت به نفع جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می کرده است، به عنوان نمونه ای از این مداخلات یاد کرد.

تبلیغ بازرگانی

عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را به مداخله در امورداخلی کشورهای عرب خلیج فارس متهم کرد. این اتهام در واقع واکنش به سخنان مسئولان جمهوری اسلامی ایران است که از اعزام نیروهای عربستان به بحرین انتقاد و ریاض را به "بازی با آتش" متهم کرده اند.
یک سخنگوی دولت عربستان سعودی در گفتگوئی با خبرگزاری دولتی این کشور گفت مقامات ایرانی عامدانه مداخله های خود درامورداخلی کشورهای عرب خلیج فارس را نادیده گرفته و به بیان چنین اظهاراتی می پردازند.
این سخنگو دولت تهران را به دامن زدن به آتش اختلاف های دینی درمنطقه وعدم رعایت موازین و معیارهای "حسن همجواری" با همسایگان خود متهم کرد. وی ازکشف یک شبکۀ جاسوسی در کویت، شبکه ای که بنا برادعای کویت به نفع جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می کرده است، به عنوان نمونه ای از این مداخلات یاد کرد.
این مقام سعودی گفت ایرانیان این امررا که حق تجاوز به استقلال و حاکمیت بحرین را ندارند نادیده گرفته و در امور کشورهای این منطقه مداخله می کنند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید