ممنوعیت برقع

انتقاد مقتدی صدر از قانون ممنوعیت نقاب و برقع در فرانسه

مقتدی صدر
مقتدی صدر REUTERS/Handout by Sadr office

مقتدی صدر تأکید کرد که نه مجبورکردن زنان به گذاشتن نقاب و نه ممنوع کردن آنها ازاستفاده از آن را قابل قبول نمی داند.

تبلیغ بازرگانی

مقتدی صدر، شخصیت سیاسی و مذهبی و رهبربانفوذ شیعیان عراق امروزبا انتقاد ازقانون ممنوعیت برقع ونقاب در فرانسه گفت که مطابق قوانین اسلامی پوشاندن کامل صورت اجباری نیست، اما قدغن کردن آن توسط قانون به آزادی لطمه می زند.
وی که دریک جلسه مطبوعاتی به سؤال گروهی از زنان شرکت کننده در مورد اجرای قانون ممنوعیت برقع و نقاب در فرانسه پاسخ می داد، تأکید کرد که نه مجبورکردن زنان به گذاشتن نقاب و نه ممنوع کردن آنها از استفاده از آن را قابل قبول نمی داند.
در مقابل، وی با بیان مشخص موضع خود درمورد حجاب، پوشش اسلامی را لازمه اصلی مذهب دانست که کسی نمی تواند آن را ممنوع کند.
وی با طرح این پرسش ازغربی ها که آیا حاضرند دخترانشان درعراق با پیروی ازقوانین این کشورمجبوربه استفاده از نقاب باشند، اجبارعدم پوشش حجاب کامل اسلامی درکشورهای غربی را هم نادرست خواند.
مقتدی صدرازهمه خواهران مسلمان دعوت کرد تا با واکنشی جمعی قانون ممنوعیت پوشش برقع یا نقاب را درفرانسه لغو کنند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید