حقوق بشر

انتقاد وزارت امور خارجه آمریکا از سیاست سرکوب آزادی‌‌های شهروندان در ایران

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود، جمهورى اسلامى ايران را بار ديگر به سبب سركوب آزادی‌های مذهبى شهروندان ايرانى و تبعيض عليه تمامى اقليت ها در همه زمينه ها مورد انتقاد قرار داد. جان كرى، وزير امور خارجه آمریکا هم به هنگام انتشار اين گزارش گفت: پیروان یک مذهب حق ندارند دیگران را وادار به پذیرش مذهب خودشان كرده يا آنها را مجبور به تغییر مذهب یا سکوت نمايند.

تبلیغ بازرگانی

در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا كه روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه انتشار يافت ضمن انتقاد از جمهورى اسلامى ايران بدليل موارد متعدد تبعيض هاى مذهبى آمده است: رفتار و گفتار دولت ايران در سال ۲۰۱۴ فضایی خطرناک برای تمامی گروه‌های مذهبی غیرشیعه، به ویژه بهائیان بوجود آورد.

جان كرى، وزير امور خارجه آمریکا به هنگام انتشار اين گزارش گفت: پیروان یک مذهب حق ندارند دیگران را وادار به پذیرش مذهب خودشان كرده يا آنها را مجبور به تغییر مذهب یا سکوت نمايند.

در اين گزارش همچنين به موارد متعدد اعدام يا زندانى كردن برخى افراد كه عمده آنها به اتهام محاربه بوده، اشاره شده است.

جان كرى بار ديگر نسبت به اولويت هاى سياست خارجى آمریکا و لزوم وجود آزادی‌های مذهبی تاكيد كرد.

وزير امور خارجه آمریکا محدوديت هاى مذهبى در برخى از كشورها از جمله ايران و عربستان را ناشى از سياست هاى سركوبگرانه اين حكومت ها دانسته و گفت: مجرم شناختن افراد بدليل فعالیت‌های مذهبی، توهین به مقدسات، ممنوعیت انتخاب مذهب، تهديد و ارعاب، از جمله عوامل آشکار نقض حقوق شهروندان است .

جان كرى همچنين عدم واكنش و تاخير دولتها در مقابله با گروه هاى غيردولتى تندرو را عامل بروز خسارات سنگين براى مردمانى كه در اين شرايط محدود به سر مى برند، برشمرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید