ایران/ عربستان

انتقاد یک مرجع شیعه ایران از " حاکمان عربستان "

یک مرجع تقلید شیعیان درایران، با انتشاربیانیه‌ای از رفتار «حاکمان» عربستان سعودی با شیعیان انتقاد کرد.  

تبلیغ بازرگانی

آیت الله العظما ناصرمکارم شیرازی، ازمراجع شیعیان درایران دربیانیه خود ازجمله می‌نویسد: «ما به مسئولان سعودی هشدارمی دهیم که این گونه حرکت‌های تند احساسات همه شیعیان دنیا و پیروان مکتب بیت را به شدت جریحه دارمی کند و پیامدهای سوئی دربرخواهد داشت.
وی می‌نویسد: اخبار وحشتناکی از طرز رفتارمسئولان سعودی نسبت به شیعیان احصا [احساء] و قطیف می‌رسد. جمعی از بزرگان علمای شیعه را به جرم آزادی خواهی درانجام مراسم مذهبی به زندان افکنده‌اند و تضییقات فراوانی برای آن‌ها به وجود آورده‌اند.
(از) همه وحشتناک تر اینکه زمزمه صدور حکم اعدام برای شیخ بزرگوار عالم معروف منطقه، شیخ» نمر «به گوش می‌رسد.
وی از نهاد‌های حقوق بشری بین المللی پیرامون سکوت درمورد این حکم انتقاد کرده است.
آیت الله مکارم شیرازی درپایان بیانیه خود می‌نویسد:» به هرحال تکرار می‌کنیم صدورحکم اعدام برای یک عالم بزرگ منطقه چیزی نیست که برای مراجع شیعه و بزرگان مکتب اهل بیت و تمام علاقمندان به آن‌ها درسراسرجهان قابل تحمل باشد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید