چین/ کمونیسم

اندیشه های راهنمای "شی جین پینگ" وارد مرامنامه حزب کمونیست چین می شود

ورود شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به هامبورگ
ورود شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به هامبورگ Reuters

براساس مصوبه ای که امروز/ 24 اکتبر/ ازکنگره ملی چین کمونیست گذشت اندیشه های "شی جین پینگ"، رئیس جمهوری کنونی چین، تدوین ووارد مرامنامه حزب کمونیست می شود.

تبلیغ بازرگانی

پس از تدوین اندیشه های "مائوتسونگ"، بنیانگذار حزب کمونیست چین، که بخشی از مرامنامه حزب کمونیست چین محسوب می شود، این اولین باراست که اندیشه های یک رهبرحزبی، درزمان حیات او وارد "قانون اساسی حزب" می شود.

براساس این پیشنهاد که ازسوی اعضای کنگره مورد تصویب قرارگرفت با افزودن یک اصلاحیه به منشورحزب افکارو اندیشه های "شی جین پینگ" درباره "عصرجدید سوسیالیسم با ویژه گی های جامعه چین" دراین سند گنجانده می شود.

نظریات رئیس جمهوری کنونی ازسوی نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین به عنوان مشعلی پرتو افکن پیش روی حزب کمونیست چین مورد تقدیرقرارگرفته است.

همانگونه که اشاره شد، این اولین باراست که نام یک رهبرحزب کمونیست درزمان حیات او وارد مرامنامه حزب کمونیست می شود.

پیش از این نام "دنگ سیائوپینگ"، معماراصلاحات اقتصادی وتوسعه آزادی های تجاری درچین، پس درگذشت او درسال 1997 وارد مرامنامه ی حزب کمونیست گردید.

واما بسیاری ازخود می پرسند رئوس اندیشه های راهنمای "شی جین پینگ" برای حزب کمونیست چین و به طورعام کشورچین کدام ها هستند؟

"شی جین پینگ" درآغاز نوزدهمین کنگره حزب که این هفته آغازشد طی یک سخنرانی سه ساعت و نیمه به آرمان های خود برای ارتقاء "سوسیالیسم چینی" اشاره کرده است.

وی می گوید: هدف اصلی او نوزایی چین جدید به عنوان یک ملت بزرگ، قدرتمند، مرفه و مورد احترام جهانی بعد از یک قرن رکود و افول خواهد بود.

به گفته وی هدف های اصلی رهبری چین باید ارتقاء توان ارتش چین تا حد نیرومند ترین ارتش جهان تا سال 2050، بهبود و گسترش بیمه های درمانی و معیشتی، ایجاد یک کشور قدرتمند مبتنی برقوانین "سوسیالیسم"، توسعه امکانات تعاملات سالم میان انسان و طبیعت باشد.

دراین حال جایی برای ایجاد فضای بازسیاسی دربرنامه های "شی جین پینگ" پیش بینی نشده است.

وی درسخنرانی خود تاکید کرده است که همه برنامه های حکومت برای توسعه چین براساس اندیشه های راهنمای حزب کمونیست وبرنامه های تدوین شده ی این حزب پیموده خواهد شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید