انصراف اسرائیل از نامزدی عضویت در شورای امنیت

شورای امنیت - تصویر آرشیوی
شورای امنیت - تصویر آرشیوی DR

اسرائیل که برای اولین بار تلاش داشت عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد شود، از نامزدی عضویت در این شورا انصراف داد. مئیر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل ساکن تل‌آویو در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیح می‌دهد.