افغانستان

انفجار کامیون در قندهار دست کم ١۶ قربانی گرفت

تبلیغ بازرگانی

بر اثر انفجار یک کامیونت بمب گذاری شده در قندهار، حداقل ١٦ تن کشته و نزدیک به ٤٠ نفر زخمی شدند. براساس گزارش منابع بیمارستانی، بیشترین قربانیان این حادثه، غیرنظامیان هستند. انفجارهنگامی رخ داد که ماموران انتظامی در حال خنثی کردن مواد انفجاری کار گذاشته در کامیون بودند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید