افغانستان

انواع طالبان

Talibãs assumem autoria de atentado contra estrangeiros.
Talibãs assumem autoria de atentado contra estrangeiros. AFP
متن توسط : عزیز احمد فرد
۷ دقیقه

هر زمانیکه در افغانستان مسئلۀ صلح و مذاکره با شورشیان مطرح میشود، سوال عمده تفکیک میان طالبان معتدل و طالبان افراطی است.

تبلیغ بازرگانی

یک کاریکاتور (کارتون) که ازمدت ها به اینسودر اینترنت در میان افغانها پخش شده است، حامد کرزی را نشان میدهد که در حال رده بندی طالبان است. از طالب تند رو و میانه رو تا طالب «سست رو»، صحبت در این کاریکاتور از طالب انتحاری و طالب انفجاری از یک طرف و طالب نکتایی (کراوات) پوش و طالب چپن پوش از سوی دیگر است. شیوه ها و روش طالبان هم، البته، در این کاریکاتور جای خاص خود را دارد.

در حالیکه «ستافان دو میستورا» نمایندۀ جدید سازمان ملل برای افغانستان، هم، از خستگی طالبان و الزام مذاکره صحبت میکند، برای بررسی انواع طالبان و اینکه با کدام نوع طالب میشود مذاکره کرد، گفتگویی داریم با دین محمد درویش، مشاور فرهنگی در لوگر.

آقای درویش هم سه نوع طالب را ازهمدیگر تفکیک میکند. یکی طالبانی که مجبوربه جنگ شده اند وراه دیگر ندارند، دیگر طالبان عقیدتی و ایدئولوژیکی استند و آنان هم سازش طلب نیستند. گروه سوم، بازماندگان رژیم طالبان استند که میتوانند درروند صلح سهم بگیرند.

گفتگوی عزیز احمد فرد با دین محمد در ویش

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید