انگلستان/ایران

انگلستان، دولت ایران رابه گفتگو بر سر حقوق بشر دعوت کرد

سفارت انگلستان در تهران
سفارت انگلستان در تهران DR

کاردار سفارت انگلستان در تهران خانم جین ماریوت در نامه ای به وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران آمادگی و علاقۀ کشورش را برای گفتگو با حکومت تهران بر سر حقوق بشر اعلام کرد.

تبلیغ بازرگانی

کاردار سفارت انگلستان در تهران خانم جین ماریوت در نامه ای به وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران آمادگی و علاقۀ کشورش را برای گفتگو با حکومت تهران بر سر حقوق بشر اعلام کرد. در پی آشوب های اخیر خیابانی در انگلستان که طی آنها صدها جوان نقابدار با حمله به فروشگاه ها آنان را به آتش کشیده و غارت کردند، محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران دولت انگلستان را به خویشتنداری فراخواند و رفتار خشن آن را با تظاهرکنندگان محکوم کرد.
کاردار سفارت انگلستان در نامه اش به وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرده است که این کشور به بازرسان ویژه سازمان ملل در زمینۀ حقوق بشر اجازۀ ورود به ایران و بازرسی از این کشور را بدهد. خانم ماریوت تصریح کرده است که دولت انگلستان طی سال های اخیر رأساً از بازرسان حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به انگلستان دعوت به عمل آورده است. خانم ماریوت سپس ابراز امیدواری کرده است که جمهوری اسلامی نیز با ورود احمد شهید گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل به ایران موافقت کند. کاردار سفارت انگلستان در نامه اش به سرکوب مخالفان در ایران در پی دهمین انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده که طی آن دست کم هشتاد تن از مردم در نتیجۀ خشونت های حکومت اسلامی در خیابان های کشور کشته شدند.
در نتیجۀ این اعتراض ها هزاران نفر از دانشجویان و روزنامه نگاران و جوانان دستگیر و به زندان افتادند. تعدادی از آنان در دادگاه های جمعی به حبس های طویل المدت محکوم شدند و شماری نیز با رأی دادگاه انقلاب به دار آویخته شدند.
جمهوری اسلامی ایران همچنان از پذیرش احمد شهید گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل خودداری می کند و قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران صریحاً گفته است که مانع از ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران خواهد شد.
خواهد شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید