انگلستان

انگلستان بودجۀ مبارزه با تروریسم را ۳۰ درصد افزایش داد

تبلیغ بازرگانی

جورج اوسبورن، وزیر مالی و خزانه داری انگلستان، خبر داد که این کشور در بازنگری بودجه اش منابع مربوط به مبارزه علیه تروریسم را ۳۰ درصد افزایش می دهد. به این ترتیب، دولت انگلستان ۱۵ میلیارد پوند (معادل ۲۱ میلیارد یورو) طی پنج سال آینده به بودجۀ مبارزه با تروریسم اضافه می کند.
بلافاصله پس از سوءقصدهای تروریستی سیزدهم نوامبر دولت انگلستان تدابیری برای افزایش کارکنان سرویس های امنیتی داخلی و خارجی اش اتخاذ کرد و بودجه های آنها را به میزان ۱۵ درصد افزایش داد.
وزیر مالی انگلستان توضیحی در مورد کاهش احتمالی بودجۀ نیروهای انتظامی یا پلیس این کشور نداد، هر چند وی تأکید نمود که کلیه تدابیر لازم برای دفاع از انگلستان در مقابل تهدیدهای تروریسی اتخاذ خواهد شد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید