پارلمان اروپا/ حقوق بشر

اهدای جایزۀ "ساخاروف" به حامی زنان قربانی تجاوز

Denis Mukwege   هنگام سخنرانی در مقابل پارلمان اروپا
Denis Mukwege هنگام سخنرانی در مقابل پارلمان اروپا REUTERS/Vincent Kessler

پارلمان اروپا، امروز در مراسمی جایزۀ "ساخاروف" را به دکتر "دونی موک‌وگه"* اهدا کرد که سال‌ها به خاطر صیانت از کرامت انسانی زنان قربانی تجاوزهای گسترده در کنگو تلاش و مبارزه کرده است.

تبلیغ بازرگانی

"دونی موک‌وگه"*، پزشک اهل کنگو که امروز به خاطر مبارزاتش در دفاع از زنان قربانی تجاوزهای جنسی در کشورش جایزۀ "ساخاروف" پارلمان اروپا را دریافت کرد، از هموطنانش خواست که برای مداوا و رهایی جمهوری دموکراتیک کنگو از چنگ خشونتی دیرپا تلاش کنند.

رییس پارلمان اروپا در مراسم اهدای جایزۀ ساخاروف به دکتر "دونی موک‌وگه"، مبارزات او را در صیانت از کرامت انسانی زنان و همچنین در پشتیبانی از عدالت و صلح در کشورش ستود.
رییس پارلمان اروپا تصریح کرد که اگرچه او تاکنون طی ٢٠نوبت اهدای جایزه ساخاروف را از نزدیک دیده، اما وی ندرتاً همانند امروز شاهد گریستن زنان و مردان نمایندۀ پارلمان اروپا حین اهدای جایزۀ ساخاروف بوده است.

"دونی موک‌وگه"، در سخنان امروزش در مقابل پارلمان اروپا گفت: «بدن زنان به کارزار حقیقی جنگ بدل شده و باید خط قرمزی علیه به کارگیری تجاوز به عنوان سلاح جنگی تعیین کرد». "دونی موک‌وگه" از تجاوز گسترده علیه زنان در کشورهایی که اسیر تعصبات و خشونت و جنگ های داخلی هستند به عنوان «یکی از بزرگترین فجایع انسانی زمان مدرن» یاد کرد.

دکتر "موک‌وگه" که یک بیمارستان ویژۀ مداوای زنان قربانی تجاوزهای جنسی در شهر "بوکاوُ" دایر کرده گفت که قصد دارد مراکز مشابهی را در بورکینافاسو و افغانستان جایی که زنان بسیار قربانی تجاوز هستند دایر کند.

Denis Mukwege * 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید