سوریه

اوجگیری درگیریها در مرکز دمشق و تنگ شدن حلقه دور بشار اسد

Reuters

با اوجگیری زد و خورد میان مخالفین رژیم بشار اسد از یک سو و نیروهای نظامی دولتی از سوی دیگر در مرکز دمشق مکان نمادین رژیم، شورش علیه رژیم بشار اسد در سوریه وارد مرحلۀ جدیدی شده است.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه در حومه های شرقی، غربی و جنوبی دمشق برای دومین روز پیاپی درگیری های شدیدی میان مخالفین و نیروهای دولتی ادامه داشت، امروز برای نخستین بار از آغاز جنبش اعتراضی در سوریه، ارتش و نیروهای نظامی این کشور با تانک و زره پوش در مرکز دمشق پایتخت این کشور مستقر شدند.

بنا به اظهارات رئیس سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه، این نخستین بار است که ارتش در دمشق به طور مستقیم وارد عمل می شود، در صورتیکه تا به حال فقط نیروهای امنیتی برای سرکوب نا آرامی ها در پایتخت مداخله می کردند.

وی در ادامه متذکر می شود که دمشق برای رژیم بشار اسد جنبۀ نمادین دارد و همواره از لحاظ امنیتی زیر نظر گردان ویژۀ تحت فرماندهی برادر بشار اسد بود و آرامش در پایتخت برقرار بود.

رئیس سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه متذکر می شود که رویداد های کنونی در دمشق حاکی از آن است که جریان مخالت در این کشور وارد مرحلۀ جدیدی شده است ، و ادامه پیدا کردن زد و خورد ها در اطراف پایتخت به مدت چند روز و اکنون کشیده شدن این رویارویی ها به مرکز دمشق حاکی از ضعف و ناتوانی رژیم در سرکوب مخالفین است.

از سوی دیگر روزنامۀ دولتی الوطن چاپ سوریه امروز با عنوان درشت در صفحۀ اصلی خود خطاب به مخالفین نوشت:"دمشق را تسخیر نخواهید کرد" و افزود که نیروهای امنیتی با کمک نیروهای ارتش در تلاشند تا تروریست ها را از حومۀ پایتخت دور کنند.

سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه درگیری های نظامی پایتخت در بیست و چهار ساعت گذشته را شدیدترین نبرد نظامی از آغاز ناآرامی های سوریه تاکنون توصیف کرده است.

در اعتراض به بیش از هفده هزار کشته در شش ماه اخیر در ناآرامی های سوریه که اکثریت کشته شدگان را غیر نظامیان تشکیل می دهند، مراکش از سفیر سوریه در این کشور خواست که مراکش را ترک کند. در واکنش دولت بشار اسد نیز سفیر مراکش در سوریه را از کشور خود اخراج کرد، که البته ماه هاست که سوریه را ترک کرده است.  

 

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید