افغانستان / ایالات متحده

اوج گیری مخالفت میان روهراباکر و حامد کرزی

دانا روهراباکر، عضو کنگره آمریکا، همان شخصیست که در ماه اپریل (آوریل) گذشته، میخواست به افغانستان بیاید و با تعدادی از شخصیت های این کشور ملاقات کند. ولی حامد کرزی از ورود او به افغانستان، جلوگیری کرد.

تبلیغ بازرگانی

آقای کرزی در این مورد، درسفر اخیرش به شیکاگو، برای شرکت در اجلاس ناتو، گفته است که آقای روهراباکر، خواهان تجزیه افغانستان است و می خواهد در امور داخلی افغانستان مداخله کند. ولی دانا روهراباکرگفته است که آنچه کرزی از آن احساس خطر می‌کند، حمایت او از اصلاحات در قانون اساسی افغانستان برای غیر متمرکز کردن قدرت است. این عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، که رئیس کمیته فرعی "نظارت و بررسی" مجلس نمایندگان هم است، اضافه میکند که شاید انگیزۀ کرزی این است که او اتهامات فساد را بررسی میکند و احتمال دارد، خود حامد کرزی و خانواده اش هم در این اتهامات دخیل باشند.

او در ادامه خاطر نشان میکند که : «...این کرزی است که والی ها، شهردار ها، رئیس پلیس و حتی استادان مکاتب (مدرسه ها) را منصوب می کند. همه چیز از زیر دست او می گذرد. هر صدایی که برای انتقاد و یا اصلاح بلند می شود، کرزی آنرا "مداخله در امور داخلی" کشور می خواند و کشور را با خود مترداف می پندارد.» با انتقاد از ستراتیژی ایالات متحده، که تا حالا چندان نتیجۀ مثبتی نداشته است، این نمایندۀ مجلس، از تداوم قدرت شخصی کرزی هم ابراز تشویش میکند و میگوید که او بعد از دو دوره هنوز هم، در راس قدرت قرار دارد.

او اضافه میکند که «دورۀ کار کرزی در سال ۲۰۱۴ تمام می شود. کرزی باید قبل از خروج نیروهای ما از افغانستان از ریاست جمهوری کناره گیری کند. این بهترین وقتی است که ما باید با تمام رهبران گروه های مختلف افغان صحبت کنیم و در مورد ساختار نظامی که از خود در این کشور به جا می گذاریم به توافق برسیم. تمام اقوام افغانستان باید در این ساختار حضور داشته باشند.»

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید