بررسی روزنامه فرانسه

اوضاع و چشم انداز آیندۀ در سوریه

@fotolia

دور دوم انتخابات استانی فرانسه که فردا (یکشنبه) برگزار خواهد شد، مهم ترین مسألۀ مورد بحث در روزنامه های امروز فرانسه است.درعرصۀ مسائل بین المللی، اوضاع در جهان عرب و به ویژه در لیبی و سوریه بیش از دیگر مسائل جهانی توجه این روزنامه ها را به خود جلب کرده است. مطالبی از لیبراسیون، فیگارو و لوموند را در مورد سوریه برای شما برگزیده ایم.

تبلیغ بازرگانی

لیبراسیون، یکی از روزنامه های صبح پاریس، در یکی از مطالبی که به بررسی اوضاع در سوریه اختصاص داده است با خانم رایم علاف، یکی از کارشناسان امور خاورمیانه در انستیتوی "چتم هاوس" در انگلیس به گفتگو نشسته است. خانم علاف در این مصاحبه می گوید احتمال تکرار آن چه که در تونس و مصر روی داد در سوریه احتمالی چندان قوی نیست و وی فکر نمی کند که بشار به سرعت از قدرت ساقط شود. این پژوهشگر و کارشناس خاورمیانه بر این نکته انگشت می گذارد که رئیس جمهوری سوریه تنها ایران را به عنوان متحد در کنار خود ندارد و قطر و عربستان نیز با بشاراسد نزدیک بوده و به ویژه عربستان در اوضاع و احوال کنونی تمایلی به سقوط رژیم سوریه ندارد.

از نظر خانم علاف، عربستان در سال ٢٠٠٥ پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، خواهان ساقط کردن رژیم دمشق بود اما امروز میل ندارد رژیم های منطقه ساقط شوند و صرفاً برای حفظ یک رژیم سنی در بحرین به این کشور نیرو نفرستاده است بلکه از پیامدهای سقوط رژیِم بحرین برای سوریه نیز نگران است.
رایم علاف در اظهار نظر پیرامون ساختار قدرت در دمشق می گوید تمامی اهرم های قدرت در دست شخص بشار اسد است و در حال حاضر نیز رئیس جمهوری سوریه به این خاطر در تلویزیون ظاهر نشده و اظهار نظری نکرده است که منتظر است ببیند روند حوادث به کجا کشیده می شود.

فیگارو، یکی دیگر از روزنامه های صبح پاریس، در مطلبی زیرعنوان "مخالفت ها گسترش می یابد، دمشق فشار را بیشتر می کند" چنین اظهار نظر می کند که رژیم سوریه هیچگاه تا به این حد دچار تزلزل و بی ثباتی نشده است. با وجود این، این روزنامه نیز این نکته را ناگفته نمی گذارد که اپوزیسیون هم یکپارچه نیست و رژیم روی همین یکپارچه نبودن و وجود اختلاف در اپوزیسیون حساب می کند.

از نظر نویسندۀ فیگارو هر چند که میانه روهای اپوزیسیون خواهان مذاکره و گفتگو با رژیم شده اند اما سرکوب خشونت بار تظاهرات از سوی قدرت حاکم باعث شده است تندروهای مخالف دولت به تدریج در موضع بالاتری قرار گیرند.

بیم و امید در میان جناح های سیاسی مختلف در لبنان موضوع یکی دیگر از مقالات این روزنامه در ارتباط با سوریه است. در محافل حزب الله لبنان که متحد سوریه است و به نوشتۀ فیگارو سلاح های مورد نیازش را جمهوری اسلامی ایران از طریق سوریه می فرستد سخن از توانائی بشار اسد در غلبه بر بحران است اما نگرانی از سقوط او نیز به گونه ای از همین محافل به خارج درز می کند. اما در جبهۀ مقابل که رهبریش را سعد حریری بر عهده دارد همه امیدوارند که این حامی بزرگ حزب الله سقوط کند.

لوموند، روزنامۀ عصر پاریس، در مقاله ای به این نکته می پردازد که مخالفان رژیم در سوریه هنوز خواستار کناررفتن بشار اسد از قدرت نشده اند اما بسیاری بر این باورند که اگر سرکوب و خونریزی ادامه پیدا کند، بشار اسد محبوبیتی را که در میان بخشی از مردم هنوز از آن برخوردار است از دست خواهد داد.

تردید و دو دلی رهبران سوریه در مقابل معترضان، تردیدی که با دو رویکرد متناقض یعنی قول اصلاحات و پاسخگوئی به مطالبات مردم و آزاد کردن شماری از زندانیان از یک سو و ادامۀ بازداشت ها و برخورد خشونت آمیز با تظاهرکنندگان از دیگر سو خود را نشان داده است از دیگر نکات مندرج در مقالۀ امروز لوموند است.

در پایان باید یادآوری کنیم که روزنامۀ لاکروا، روزنامۀ نزدیک به کاتولیک های فرانسه، در شمارۀ امروز خود در دو صفحه به معرفی رضا دقتی، عکاس ایرانی تبار فرانسه پرداخته و از او و کارهایش در سراسر جهان به عنوان کسی که هنر عکاسی را در خدمت صلح قرار داده است تجلیل کرده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید