افغانستان

اولین خط راه‌آهن میان افغانستان و ترکمنستان افتتاح شد

اولین خط راه‌آهن میان افغانستان و ترکمنستان افتتاح شد
اولین خط راه‌آهن میان افغانستان و ترکمنستان افتتاح شد REUTERS/Marat Gurt

مراسم افتتاح راه آهن بندر آقنه و بندر امام نظرـ آتامراد میان افغانستان و ترکمنستان روز دوشنبه ۲۸ نومبر/ ۸ قوس/ آذرماه با حضورداشت محمد اشرف غنی رییس جمهورافغانستان، قربان قلی بردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان، برخی مقام های بلند پایه ی دولتی هردو کشور وشماری از مهمانان خارجی در شهر (ترکم آباد) ترکمنستان برگزار گردید.

تبلیغ بازرگانی

این راه آهن یکی از پروژه های مهم اقتصادی و حمل و نقل کالا میان افغانستان، ترکمنستان و کشورهای منطقه دانسته شده است. پیش ازین افغانستان راه آهن از غرب به ایران واز شمال به کشور ازبکستان وصل شده است.

درمراسم امروز، محمد اشرف غنی رییس جمهورافغانستان طی صحبتی از همکاریهای ترکمنستان در زمینه های اقتصادی به افغانستان ابراز قدر دانی کرده گفت:«کشور ترکمنستان با هدیه ای جانب افغانستان آمده است که تمامی ندارد، این هدا یا کدام ها اند: اول دوستی پایدار و دوامدار میان ترکمنستان وافغانستان است. دوم هدیه ی اعتبار بر آینده ی افغانستان است که رییس جمهور محترم ترکمنستان در دوسال گذشته تصمیم ها را گرفته است که براساس آن صدها میلیون دلار بلکه میلیاردها دلار سرمایه گزاری آینده ی ترکمنستان را بر یک افغانستان مرفه باثبات گذاشته است، ازین اعتبار بزرگ شما رییس جمهور وملت برزگ ترکمنستان برملت افغانستان سپاسگزاری می نمایم. هدیه سوم:‌ ارتباط (آقنه) با شبکه ی بزرگ ریل بین المللی آسیا، یک قدم مهم در ارتباط میان ترکمنستان وافغانستان است واما یک قدم بزرگتر در راه ایجاد یک اقصاد بزرگ بر اعظمی در تمامی آسیا است».

آقای غنی درعین حال ترکمنستان را یکی ازراه های وصل افغانستان با دیگر کشورهای آسیایی واروپایی دانسته تصریح نمود: این راه آهن در رشد اقتصاد افغانستان نقش مهم بازی خواهد کرد و با آغاز فعالیت آن، قیمت مواد اولیه درافغانستان ارزان خواهد شد. اوتاکید کردکه دولت افغانستان درنظردارد تا تمامی ولایت های (استان ها) مرزی کشور را به پایگاه های بزرگ اقتصادی مبدل سازد.

وی همچنین خاطر نشان ساخت که افغانستان خواهان آن است تاتمامی همسایگانش درآرامی بسر ببرند واین کشور با منافع هیچ یک از همسایگانش مخالفت ندارد.

درین مراسم قربان قلی بردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان نیز طی صحبتی، براهمیت فرامرزی این خط آهن میان افغانستان وترکمنستان اشاره نموده تصریح نمود:« ایجاد این راه آهن در امر تسهیل حمل ونقل کالا نقش اساسی خواهد داشت. افتتاح این راه آهن نشان میدهد که اگر همکاری ها میان کشورها ادامه یابند، منافع ملی به منافع منطقه ای مبدل میشود».

خط آهن میان افغانستان وترکمنستان ازمنطقه ی (امام نظرـ آتامراد) در خاک ترکمنستان آغازگردیده و تا به ولایت های، فاریاب، جوزجان، بلخ وکندز، به درازی ۶۳۵ کیلومتر، ادامه خواهد یافت. مقام های دولت افغانستان گفته اند: این طرح بزودی ممکن عملی خواهد شد.

گفتنی است که رییس جمهورغنی در راس یک هیات بلند پایه دولتی به ترکمنستان سفر کرده است. او در این سفرش افزون بر افتتاح خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان، پروژه ی راه لاجورد و بندر آقنه را نیز افتتاح نمود. رییس جمهور افغانستان همچنین درجریان این سفرش به ترکمنستان،‌ دکترای افتخاری دانشگاه بین المللی نفت وگاز ترکمنستان را بدست آورد. آقای غنی درمراسم امروز مدال عالی دولت افغانستان (وزیر محمد اکبرخان) را به قربان قلی بردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان اعطا نمود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید