ایران / قضایی

اولین دور محاکمات بابک زنجانی شنبه یازده مهر ماه، در تهران آغاز می شود

بابک زنجانی
بابک زنجانی

در تهران اعلام شد که اولین جلسه محاکمه "بابک زنجانی" بازرگان میلیارد ایرانی، شنبه یازده مهر ماه، برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر ریاست دادگاه را "ابوالقاسم صلواتی" قاضی معروف ایرانی برعهده خواهد داشت. بابک زنجانی که از دو سال پیش در زندان به سر می برد در موارد گوناگون به فساد مالی و رانت خواری متهم شده است

تبلیغ بازرگانی

.ابراهیم رئیسی، دادستان کل جمهوری اسلامی گفته است معلوم نیست دادگاه علنی خواهد بود یا غیرعلنی.

وی گفته است علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه "متهم نفتی" در صلاحیت دادگاه است و در این موضوع قاضی پرونده تصمیم می گیرد.

"رسول کوهپایه زاده" وکیل مدافع بابک زنجانی گفته است حجم اوراق پرونده و پیچیدگی اتهامات وارده آنقدر زیاد است که هنوز پرونده را کامل نخوانده است.

گفته می شود حجم پرونده بابک زنجانی به دویست و نه جلد می رسد.

یکی از موارد اصلی اتهامات دو میلیارد دلار پولی که از وزارت نفت در پیش بابک زنجانی بوده است و به خزانه دولت واریز نشده است، ولی متهم می گوید: این پول در حساب یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی است و اگر به ایران نرسیده عدم انتقالش به او مربوط نمی شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید